Inhoud

Authenticatie via User Access token

De oAuth request cyclus verloopt als volgt:

  1. een request token ophalen bij UiTiD
  2. de gebruiker om autorisatie vragen door hem naar UiTiD te sturen
  3. het request token inwisselen voor een access token bij UiTiD

Daarna wordt het access token + secret gebruikt om requests te tekenen.

3-legged oauth

1. Request token ophalen

{server}/requestToken

Het {server} gedeelte van de URL is afhankelijk van de omgeving.

Methode

POST

Authorization header

OAuth oauth_callback=”{callback}”, oauth_signature="{signature}", oauth_version="1.0", oauth_nonce="{nonce}", oauth_consumer_key="{consumerKey}", oauth_signature_method="HMAC-SHA1", oauth_timestamp="{timestamp}"

Variabelen in header

parameter formaat voorbeeld
Callback URL oauth_callback=http%3A%2F%2Fexample.com%2Frequest_token_ready
Signature Consumer key en secret worden gecombineerd tot een Signature. oauth_signature="fLkvbX8ynU3rsKd5AqrWwUr2O%2BQ%3D"
Nonce Een unieke waarde voor iedere request met dezelfde timestamp. oauth_nonce="4572616e48616d6d65724c61686176"
Consumerkey   oauth_consumer_key="0685bd9184jfhq22"
Signature method UiTiD gebruikt standaard HMAC-SHA1. oauth_signature_method="HMAC-SHA1"
Timestamp De Timestamp wordt uitgedrukt in number of seconds since January 1, 1970 00:00:00 GMT“ oauth_timestamp="137131200"
Version UiTiD gebruikt OAuth versie 1.0a. oauth_version="1.0"

Andere headers

Indien je client de parameter niet automatisch toevoegt: Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Parameters

Alle andere parameters Alle parameters die meegegeven worden, zullen terugkomen in de accessToken response na de callback.

Response

oauth_token={TOKEN}&oauth_token_secret={TOKEN_SECRET}

2. Gebruiker om autorisatie vragen

In deze stap moet de browser van de gebruiker geredirect worden naar:

{server}/auth/authorize

Het {server} gedeelte van de URL is afhankelijk van de omgeving. De beschikbare omgevingen vind je hier terug

Parameters

oauth_token (Verplicht) De request token uit de vorige stap
type Het type van het UiTiD scherm. Mogelijkheden: regular = toont het login scherm indien de gebruiker niet ingelogd is (default), register = toont altijd het registreer scherm, forcelogin = toont altijd het login scherm, ook al was de gebruiker nog ingelogd
via Stuurt authenticatie automatisch door naar extern sociaal netwerk indien de gebruiker nog niet ingelogd is. Mogelijke waarden: Facebook, Twitter, Google. Indien de gebruiker al ingelogd is op UiTiD, dan verandert er niets en krijgt de gebruiker dus onmiddellijk ‘Bent u dit?’ te zien.
skipAuthorization Bepaalt of de autorisatie stap overgeslaan mag worden en de gebruiker ‘automatisch’ toegang verleent tot zijn profiel data aan de Service Consumer dmv in te loggen. Mogelijke waarden: true, false. NOTA: de Service Consumer in kwestie moet beschikken over de permissie ‘autorisatie overslaan’ om gebruik te kunnen maken van deze parameter. Indien de permissie niet toegekend werd, wordt de parameter genegeerd.
lang Taal waarin de aanmeld/registreer schermen worden weergegeven. mogelijk waarden: nl (standaard), en, fr, de. De gebruiker zal vervolgens gevraagd worden om in te loggen bij UiTiD (indien nog niet ingelogd) en om toegang te verschaffen tot zijn UiTiDprofiel aan de Service Consumer in kwestie (indien nog niet gebeurd).
email Optionele suggestie van het e-mailadres van de gebruiker. Dit e-mailadres zal vooraf ingevuld zijn op het login formulier.

Daarna wordt de callback URL opgeroepen die ingesteld staat voor deze Service Consumer.

3. Request token inwisselen voor een access token

Na de autorisatie stap wordt de callback URL opgeroepen met volgende parameters:

oauth_token  het request token uit stap 1
oauth_verifier een verificatie code om een access token mee op te halen. Vervolgens kan een access token opgehaald worden via {server}/accessToken Het {server} gedeelte van de URL is afhankelijk van de omgeving. De beschikbare omgevingen vind je terug hier.

Methode

POST

Authorization header

OAuth oauth_signature="{signature}", oauth_version="1.0", oauth_nonce="{nonce}", oauth_consumer_key="{consumerKey}", oauth_signature_method="HMAC-SHA1", oauth_token="{token}", oauth_verifier="{verifier}", oauth_timestamp="{timestamp}"

Response

userId={userId}&oauth_token={accessToken}&oauth_token_secret={accessTokenSecret}[&extraParameter=extraValue]...

Lees vorige:
XML API's

 

Lees verder:
Authenticatie via Consumer Request