Het CdbXML-formaat

Dit document beschrijft de XML gegevensstandaard.

Versies