Inhoud

Items aanmaken, aanpassen en verwijderen

Service endpoints

URL POST PUT GET DELETE
{server}/api/v3/{event}{production}{actor} X (item aanmaken) X (item opzoeken)
{server}/api/v3/{event}{production}{actor} X (item aanmaken) X (item detail) X (item verwijderen)

Waarbij server =

 • testomgeving: https://test.uitid.be/uitid/rest/entry/test.rest.uitdatabank.be
 • live omgeving: https://www.uitid.be/uitid/rest/entry/rest.uitdatabank.be

Item aanmaken

Request eigenschappen

Method: POST URL: {server}/api/v3/{event|production|actor}

Argumenten:

Deel Beschrijving Verplicht
Authenticatie oAuth informatie, zie authenticatie via UiTID X
Item CdbXML 3.3 representatie van het item. Zie in drie stappen een CdbXML document maken X

Voorbeeld

Request URL

{server}/api/v3/event

POST data

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cdbxml xmlns="http://www.cultuurdatabank.com/XMLSchema/CdbXSD/3.3/FINAL">
  <event>
   <calendar>
    <timestamps>
     <timestamp>
      <date>2010-12-12</date>
     </timestamp>
    </timestamps>
   </calendar>
   <categories>
    <category type="eventtype" catid="0.50.4.0.0"/>
   </categories>
   <contactinfo>
    <mail>info@info.be</mail>
   </contactinfo>
   <eventdetails>
    <eventdetail lang="nl">
     <title>Event titel</title>
    </eventdetail>
   </eventdetails>
   <location>
    <address>
     <physical>
      <city>Brussel</city>
      <country>BE</country>
      <zipcode>1000</zipcode>
     </physical>
    </address>
    <label>Naam locatie</label>
   </location>
  </event>
</cdbxml>

Response

HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: no-cache
Pragma: no-cache
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Encoding: deflate
Expires: -1
Date: Fri, 18 May 2012 07:59:11 GMT
Content-Length: 2142
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rsp level=”INFO” version=”0.1”>
<code>ItemCreated</code>
<link>uitdatabank.be/api/v3/event/{id}</link>
</rsp>

Item aanpassen

Request eigenschappen

Method: PUT URL: {server}/api/v3/{event|production|actor}/{id}

Argumenten:

Deel Beschrijving Verplicht
Authenticatie oAuth informatie, zie authenticatie via UiTID X
Item CdbXML 3.3 representatie van het item. Zie in drie stappen een CdbXML document maken X

Voorbeeld

Request URL

{server}/api/v3/event/93b34aaf-3f94-4f6e-b514-98a92ca75502

Post data (Zie voorbeeld bij ‘item aanmaken’)

...

Response

HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: no-cache
Pragma: no-cache
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Encoding: deflate
Expires: -1
Date: Fri, 18 May 2012 07:59:11 GMT
Content-Length: 2142
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rsp level=”INFO” version=”0.1”>
<code>ItemModified</code>
<link>http://www.uitdatabank.be/api/v3/event/{id}</link>
</rsp>

Item verwijderen

Request eigenschappen

Method: DELETE URL: {server}/api/v3/{event|production|actor}/{id}

Argumenten:

Deel Beschrijving Verplicht
Authenticatie oAuth informatie, zie authenticatie via UiTID X

Een DELETE request om een actor te verwijderen waaraan events gekoppeld zijn is niet toegestaan.

Voorbeeld

Request URL

{server}/api/v3/event/93b34aaf-3f94-4f6e-b514-98a92ca75502

Response

HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: no-cache
Pragma: no-cache
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Encoding: deflate
Expires: -1
Date: Fri, 18 May 2012 07:59:11 GMT
Content-Length: 2142
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rsp level=”INFO” version=”0.1”>
<code>ItemWithdrawn</code>
</rsp>

Lees vorige:
Demo contentbeheer

 

Lees verder:
Basic search