Inhoud

Responses

Een POST, PUT, DELETE of GET kan ofwel succesvol ofwel foutief zijn. Na elke actie krijg je via een response hiervan een bericht. Op deze pagina vind je een overzicht van alle beschikbare response codes.

Succesvol

Item aangemaakt

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rsp level=”INFO” version=”0.1”>
 <code>ItemCreated</code>
 <link>http://www.uitdatabank.be/api/v3/event/{id}</link>
</rsp>

Item aangepast

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rsp level=”INFO” version=”0.1”>
 <code>ItemModified</code>
 <link>http://www.uitdatabank.be/api/v3/event/{id}</link>
</rsp>

Item verwijderd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rsp level=”INFO” version=”0.1”>
 <code>ItemWithdrawn</code>
</rsp>

Vertaling toegevoegd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rsp level=”INFO” version=”0.1”>
 <code>TranslationCreated</code>
 <link>http://www.uitdatabank.be/api/v3/event/{id}</link>
</rsp>

Vertaling verwijderd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rsp level=”INFO” version=”0.1”>
 <code>TranslationWithdrawn</code>
 <link>http://www.uitdatabank.be/api/v3/event/{id}</link>
</rsp>

Tag toegevoegd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rsp level=”INFO” version=”0.1”>
 <code>KeywordsCreated</code>
 <link>http://www.uitdatabank.be/api/v3/event/{id}</link>
</rsp>

Tag verwijderd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rsp level=”INFO” version=”0.1”>
 <code>KeywordWithdrawn</code>
 <link>http://www.uitdatabank.be/api/v3/event/{id}</link>
</rsp>

Foutmeldingen

Meer dan één item in de reqeust

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rsp level=”ERROR” version=”0.1”>
 <code>TooManyItems</code>
 <link>http://www.uitdatabank.be/api/v3/event/123123123</link>
 <message>Too many items in your messages.</message>
</rsp>

Actor verwijderen waaraan events gekoppeld zijn

ERROR 409 CONFLICT

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rsp level=”ERROR” version=”0.1”>
 <code>ObjectReferenceFound</code>
 <message>Object reference found. Withdraw failed.</message>
</rsp>

Marker toegevoegd zonder de juiste rechten

ERROR 401 Unauthorized

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rsp level=”ERROR” version=”0.1”>
 <code>PrivateKeyword</code>
 <message>Correct authorization required for use of keyword.</message>
</rsp>

SQL statements of Javascript-fragmenten gevonden in de request

ERROR 400 Bad Request

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rsp level=”ERROR” version=”0.1”>
 <code>SuspectedContent</code>
 <message>Suspected content found. Account deactivated.</message>
</rsp>

Duplicaat (event) gevonden

<rsp level=”ERROR” version=”0.1”>
 <code>DuplicateContent</code>
 <link>http://www.uitdatabank.be/api/v3/event/123123123</link>
 <message>Item already exists.</message>
</rsp>

Duplicaat (element) gevonden

<rsp level="ERROR" version="0,1">
  <code>DuplicateInsert</code>
  <message>This insert is duplicate to an insert in process</message>
</rsp>

Het document is te groot (max. 100K)

<rsp level=”ERROR” version=”0.1”>
 <code>FilesizeTooLarge</code>
 <message>Maximum document size 100K. Account deactivated.</message>
</rsp>

Account geblokkeerd

<rsp level="ERROR" version='0.1">
 <code>Unauthorized</code> 
 <message>Authorization required.</message> 
</rsp>

Maximum aantal requests overschreden

<rsp level=”ERROR” version=”0.1”>
 <code>TooManyRequests</code>
 <message>Maximum number of requests exceeded. Account deactivated.</message>
</rsp>

Ander karakter dan UTF-8 encodering gevonden

<rsp level=”ERROR” version=”0.1”>
<code>UnknownCharacter</code>
<message>Unknown character found. Use UTF-8.</message>
</rsp>

CdbXML is niet well-formed of valid

<rsp level=”ERROR” version=”0.1”>
 <code>XmlSyntaxError</code>
 <message>XML is not well-formed.</message>
</rsp>

Authenticatie niet geslaagd

ERROR 430 Authentication Failed

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rsp level=”INFO” version=”0.1”>
 <code>AuthenticationFailed</code>
 <message>
  Authentication failed. Use /login to generate a new user key.
 </message>
</rsp>

Username en paswoord niet secure verstuurd

ERROR 400 Bad Request

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rsp level=”ERROR” version=”0.1”>
 <code>HttpsRequired</code>
 <message>Use of Https required. Your account has been deactived.</message>
</rsp>

Eén of meer verplichte velden niet voorzien

ERROR 423 Validation Error

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rsp level=”ERROR” version=”0.1”>
 <code>ValidationError</code>
 <message><requiredfieldsnotfound>...</requiredfieldsnotfound></message>
</rsp>

Formattering niet correct

ERROR 423 Validation Error

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rsp level=”ERROR” version=”0.1”>
 <code>ValidationError</code>
 <message><formatconstraintviolated>...</formatconstraintviolated></message>
</rsp>

Gerefereerd item niet gevonden

ERROR 423 Validation Error

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rsp level=”ERROR” version=”0.1”>
 <code>ValidationError</code>
 <message><noreferencefound>...</noreferencefound></message>
</rsp>

Niet bestaande resource bevraagd

ERROR 404 Not Found

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rsp level=”INFO” version=”0.1”>
 <code>NotFound</code>
 <message>Resource not found.</message>
</rsp>

Verplichte parameter ontbreekt

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rsp level=”ERROR” version=”0.1”>
 <code>MissingParameters</code>
 <message>Required parameter missing.</message>
</rsp>

Eenzelfde parameter wordt meermaals voorzien

ERROR 400 Bad Request

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rsp level=”ERROR” version=”0.1”>
 <code>DuplicateParameter</code>
 <message>Duplicate parameter found.</message>
</rsp>

Foutieve syntax

ERROR 400 Bad Request

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rsp level=”ERROR” version=”0.1”>
  <code>XmlError</code>
  <message>The [...] element has an invalid value according to its data type.</message>
</rsp>

Lees vorige:
Basic search