Inhoud

Boosting

Via query time boosting is het mogelijk om de ranking die Solr op basis van de zoektermen aan de zoekresultaten toekent, te manipuleren.

Voorbeeld: geef een hogere score aan documenten met “concert” in de titel dan aan documenten met “concert” in een ander veld

https://www.uitid.be/search/rest/search?q=concert&title:concert^2

Voorbeeld: zoeken op concert en boosten op de waarde van bepaalde velden, in dit geval de som van recommended_count en comment_count.

https://www.uitid.be/search/rest/search?q={!boost+b=sum(recommend_count,comment_count)}concert&group=event

Een andere manier om documenten te boosten is via function queries.

Voorbeeld: de score van nieuwe documenten boosten met een function query

https://www.uitid.be/search/rest/search?q={!boost+b=recip(ms(NOW,creationdate),3.16e-11,1,1)}concert&group=event

Meer informatie vind je terug op de Wiki-pagina van SOLR.

Lees vorige:
Output formaten

 

Lees verder:
Suggesties