Inhoud

Search API

De Search API van UiTdatabank is gebouwd op Apache Solr versie 4.4. De Search API geeft de zoekresultaten standaard terug in het documentformaat CdbXML 3.2.

Om de Search API aan te spreken, moet je gebruik maken van OAuth via een consumer request met key en secret.

Basis syntax

https://www.uitid.be/search/rest/search
Parameter Beschrijving Voorbeeld
q Basisquery: vrije tekst of Solr Query formaat. Verplicht veld. q=concert
fq Filterquery: Solr query die het resultaat filtert zonder de scores van de documenten te beïnvloeden. fq=city:gent
start Startpositie (gebruikt bij paginatie). Default: 0 start=10
rows Aantal rijen. Maximum: 10000. Default: 50 rows=10
sort Sorteerveld. Default: score desc sort=city+asc
pt Geografisch zoeken pt=51.036906,3.720739
sfield Geografisch zoeken sfield=physical_gis
d Geografisch zoeken d=5
facetField Gefacetteerde classificatie facetField=category
past Standaard worden evenementen uit het verleden uit de zoekresultaten gefilterd. Default: false past=true
datetype Een extra veld om eenvoudig te filteren op veelgebruikte tijd ranges, en als facetFilter. Volgende mogelijkheden bestaan: today,tomorrow, thisweekend, nextweekend, next7days, next14days, next30days, next3months, next6months, next12months, permanent. datetype=today

Mapping

UiTdatabank bevat zowel events, actors en productions.

Actors en producties hebben een één-op één mapping met Solr documenten.

Een event kan echter op meer dan één document mappen. Een Solr document komt namelijk overeen met een tijdsgebonden event. Dit wil zeggen dat een event dat op vijf verschillende tijdstippen doorgaat, op vijf verschillende documenten wordt gemapt. Dit maakt het mogelijk om te zoeken op events die “nu” doorgaan.

Bij het searchen moet hiermee wel rekening worden gehouden: als men slechts één resultaat per event wil, dan moet men een “group” gebruiken.

Meer info

 

Lees verder:
Basisquery