Inhoud

Suggesties

Het kan handig zijn om zoektermen voor te stellen op basis van (incomplete) user input. Hiertoe kan men de Solr suggester gebruiken.

Suggesties tijdens user input

Suggesties van zoektermen

Het is mogelijk een lijst van overeenkomende zoektermen te suggereren. De bron is in dit geval een eerder gelanceerde zoekopdracht.

https://www.uitid.be/search/rest/search/suggest
Parameter Beschrijving
q Zoekopdracht (minstens drie karakters)
type Indien niet opgegeven wordt in alle document types gezocht. Mogelijkheden: event, actor, production
max Maximum aantal suggesties dat teruggegeven wordt

Response: lijst van overeenkomende zoektermen

Voorbeeld

https://www.uitid.be/search/rest/search/suggest?q=con

Suggesties van items

Het is mogelijk om zoekresultaten voor te stellen op basis van incomplete user input. De bron is in dit geval de documenten opgeslagen in de index.

https://www.uitid.be/search/rest/search/suggest/item Parameters:
Parameter Beschrijving
title Zoekopdracht (minstens drie karakters)
type Indien niet opgegeven wordt in alle document types gezocht. Mogelijkheden: event, actor, production
max Maximum aantal suggesties dat teruggegeven wordt
fq Filter Query

Response: lijst van overeenkomende items

Voorbeeld

https://www.uitid.be/search/rest/search/suggest/item?title=Speel&fq=asset:true

Suggesties i.v.m. spellingcontrole

De spellingcontrole is een uitbreiding op de gewone search request, die kan aangesproken worden via de spellcheck parameter.

Response: extra lijst van mogelijk verbeterde zoektermen.

Voorbeeld: Kamaguka geeft suggesties kamagurka, kamasutra en kiwanuka

https://www.uitid.be/search/rest/search?q=kamaguka&spellcheck=true

Lees vorige:
Boosting

 

Lees verder:
Referentiegids