Inhoud

Categorisatie

Het categorisatiemodel van de UiTdatabank bestaat sinds 2004. De laatste versie werd gepubliceerd januari 2010 en introduceerde tal van vereenvoudigingen. De categorisatie is een standaard die erop gericht is de uitwisseling van data te vereenvoudigen en complexe mappingprocedures te vermijden.

Het voornaamste doel van de categorisatie is het categoriseren van cultuur en vrijetijdsaanbod. Op basis van de verschillende eigenschappen van een aanbod, onderscheiden we verschillende dimensies van categorisatie. Voor wat het aanbod betreft, kunnen we stellen dat het aanbod, onder meer, een bepaalde vorm heeft (tentoonstelling, festival, beurs, etc.), een genre (amusementsmuziek, opera, etc.).

Aan elke dimensie wordt vervolgens een geheel van categorieën of een categorisatiekorf verbonden. De categorieën hebben uitsluitend betrekking op één specifieke dimensie. In de korf ‘vormen van aanbod’ mogen met andere woorden geen categorieën worden opgenomen die betrekking hebben op genre, doelgroep, voorzieningen, etc. In de korven kunnen er hoofd- en subcategorieën worden onderscheiden.

In tegenstelling tot een categorisatieboom, die wordt gekenmerkt door een diepe categorisatie en een sterke hiërarchie, worden er in de categorisatiekorven voornamelijk gecategoriseerd tot op twee niveaus, uitzonderlijk tot op drie niveaus. Het werken met korven garandeert een zekere vrijheid aan de invoerder.

Wanneer een organisatie of een instantie gegevens invoert, en daar vervolgens categorieën moet aan toekennen, is het voor die invoerder mogelijk om volgens eigen inzicht categorieën uit korf X vast te hangen aan categorieën uit korf Y. Zo kan een invoerder een vorm van aanbod zoals ‘tentoonstelling’ koppelen aan een bepaald thema, bijv. ‘beeldhouwkunst’.

  • Categorisatie voor evenementen en activiteiten: type aanbod, thema’s, publieksbereik, voorzieningen, misc
  • Categorisatie voor locaties: type locatie, publieksbereik, voorzieningen, misc

Voor organisaties zijn er geen categorieën.

Lees vorige:
Organisaties

 

Lees verder:
Type aanbod