Inhoud

Activiteit privacy aanpassen

Privacy van een bepaalde activity aanpassen

  • Method: POST
  • Authenticatie: UserAccessToken van de gebruiker die de actie uitvoert.
{server}/activity/{ID}

waarbij {ID} de ID van de Activity is.

Parameters

private true of false Privacy status van deze activiteit Verplicht

Response

Bij succes

HTTP 200 OK met een response body in XML formaat

  • code: status code string
  • activityID: ID van de aangemaakte activiteit

Fouten

HTTP status code, eventueel aangevuld met een XML body met extra informatie

  • HTTP 400 Bad request: ontbrekende parameters
  • HTTP 403 Forbidden: er is geen gebruiker geauthenticeerd of de geauthenticeerde gebruiker heeft geen rechten om een activiteit voor de opgegeven userId aan te passen

Voorbeeld

Request

POST http://test.uidid.be/culturefeed/rest/activity
private=true
&private=false

Response

	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
	<response xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#">
	<code>ActivityUpdatedResult</code>
	<activityId>b0f73151-2013-47ba-9612-1a5dae0c988b</activityId>
	</response>

Lees vorige:
Activiteiten zoeken

 

Lees verder:
Gebruikers zoeken die een bepaalde activiteit uitvoerden