Inhoud

Activiteit verwijderen

Gebruikers kunnen acties verwijderen zodat deze ook niet meer meetellen in het berekenen van hun aanbevelingen.

{server}/activity/{ID}/delete

waarbij {ID} de ID van de Activity is

  • Method: GET
  • Authenticatie: UserAccessToken van de gebruiker die de actie uitvoert

Response

Succes

HTTP 200 OK met een response body in XML formaat

  • code: status code string
  • activityID: ID van de aangemaakte activiteit

Fouten

HTTP status code, eventueel aangevuld met een XML body met extra informatie

  • HTTP 400 Bad request: code ActivityDeleteNotAllowed indien het niet mogelijk is de activiteit te verwijderen
  • HTTP 403 Forbidden: er is geen gebruiker geauthenticeerd of de geauthenticeerde gebruiker heeft geen rechten om een activiteit voor de opgegeven userId te verwijderen

Lees vorige:
Gebruikers zoeken die een bepaalde activiteit uitvoerden

 

Lees verder:
Activiteit totalen