Inhoud

Acties zoeken

Zoeken van activities. Deze call laat veel verschillende zoekparameters toe. Hiermee kunnen de activiteiten van één bepaalde user worden opgebouwd, lijsten van de laatste activiteitn op 1 bepaalde service consumer worden gebouwd etc.

{server}/activity
 • Methode: GET
 • Authenticatie:
  • ConsumerRequest van de Service Consumer die de zoekopdracht uitvoert of
  • UserAccessToken van de gebruiker die de zoek opdracht uitvoert in het geval privé activiteiten (parameter private=true). In dit geval moet de userId parameter opgegeven worden. Gebruikers kunnen enkel eigen privé activiteiten ophalen.

Parameters

userId String ID van de auteur van deze activiteit Verplicht
nodeId String nodeId van deze activiteit (= CDBID van het evenement) Verplicht
nodeTitle String titel van deze activiteit Verplicht
contentType String het content type van deze activiteit Verplicht
type int consumptionType van deze activiteit Verplicht
value String waarde van deze activiteit Verplicht
points int punten van deze activiteit  
private true of false privacy status van deze activiteit  
parentActivity String ID van de parent activiteit. Enkel toegelaten bij type ‘comment’  
onBehalfOf String Activity gebeurt namens de pagina met de gegeven uid  

Indien de parameter private niet meegeven wordt, dan zal de voorkeur van de gebruiker gebruikt worden voor het type activiteit. Indien de gebruiker geen voorkeur heeft, wordt de activiteit standaard publiek gezet. Indien private meegegeven wordt, dan heeft dit voorrang op de gebruikersvoorkeur.

Responses

Succes

HTTP 200 OK met een response body in XML formaat

 • code: status code string
 • activityID: ID van de aangemaakte activiteit

Fout

HTTP status code, eventueel aangevuld met een XML body met extra informatie

 • HTTP 400 Bad request: ontbrekende parameters
 • HTTP 403 Forbidde: er is geen gebruiker geauthenticeerd of de geauthenticeerde gebruiker heeft geen rechten om een activiteit voor de opgegeven userId aan te maken

Voorbeeld

Request

POST {server}/culturefeed/rest/activity
nodeId=EXAMPLE-CDBID
&userId=b726781c-84d5-472f-93dc-74ed982658f8
&value=test
&type=3
&private=false

Response

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#">
  <code>ActivityCreated</code>
  <activityId>3b57f54a-2d3e-4577-b2b2-9ef7715547dd</activityId>
</response>

Lees vorige:
Activiteiten aanmaken

 

Lees verder:
Activiteit privacy aanpassen