Inhoud

Lijst van top gedeelde evenementen

Top van bepaalde acties zoeken binnen de laatste 7 dagen bvb. lijst van meest gedeelde events, lijst van meest getweete events

{server}/activity/topevents/{TYPE}

waarbij {TYPE} het type is van de gedeelde activiteit:

 • like voor type LIKE activiteiten
 • facebook voor type SHARE_FACEBOOK activiteiten
 • twitter voor type SHARE_TWITTER activiteiten
 • attend voor type ATTEND activiteiten
 • active voor type LIKE, SHARE_FACEBOOK, SHARE_TWITTER en ATTEND activiteiten samen

 • Methode: GET
 • Authenticatie: ConsumerRequest van de Service Consumer die de zoekopdracht uitvoert

Parameters

max int Maximum aantal evenementen dat in de response zal zitten

Response

Succes

HTTP 200 OK met een response body in XML formaat

 • code: status code string
 • events: lijst van gevonden Event entiteiten

Het event entiteit bestaat uit:

 • cdbid: String - De CDBID van het evenement
 • countActive: int aantal keer gedeeld op facebook, twitter, ge-liked of ge-attend
 • countFacebook: int aantal keer gedeeld op facebook
 • countAttends: int aantal keer ge-attend
 • countLikes: int aantal keer ge-liked
 • countTwitter: int aantal keer gedeeld op twitter

Fouten

HTTP status code, eventueel aangevuld met een XML body met extra informatie.

 • HTTP 403 Forbidden: er werd geen of geen geldig ConsumerRequest meegestuurd

Voorbeeld

Request

GET {server}/activity/topevents/like

Response

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
<events>
<event>
<cdbid>0486f0b1-ba53-48c4-87ab-a36025f5df69</cdbid>
</event>
<event>
<cdbid>2c078a00-413d-4b4f-8949-3d0a1aea9db0</cdbid>
</event>
<event>
<cdbid>c194d6f4-751f-4e0b-b663-81de67fcdf72</cdbid>
</event>
<event>
<cdbid>1cb61a97-0db5-4e3d-940e-907f93845425</cdbid>
</event>
<event>
<cdbid>971231ef-e9fa-4e4b-9137-dc15c42fbf1b</cdbid>
</event>
</events>
</response>

Lees vorige:
Gebruikers zoeken die een bepaalde activiteit uitvoerden

 

Lees verder:
Activiteit verwijderen