Inhoud

Afbeelding uploaden

_{server}/images/upload_
 • Methode: POST
 • Authenticatie: UserAccessToken van de gebruiker die admin permissie op de Service Consumer heeft

Encoding
multipart/form-data

Parameters

Parameter Type Beschrijving
image bytes De bytes van het eigenlijke afbeeldingsbestand. Ondersteunde formaten zijn: JPG, PNG en GIF

De maximum bestandsgrootte is 5 MB.

Deze request verwacht ruwe multipart data, wat wil zeggen dat de request header Content-Type op multipart/form-data gezet moet worden. Het is aangeraden om eveneens de filename van de Content-Disposition in te stellen. Die naam zal gebruikt worden als bestandsnaam in de image URL.

Response

HTTP 200 OK met een response body in XML formaat

 • code: status code string: ImageUploaded, ImageUploadFailed, InvalidImageType, FileNameRequired, ImageTooLarge
 • image: de image met velden: id, fileName en url
 • message: eventuele foutboodschap (indien code niet ImageUploaded is)
 POST http://{server}/images/upload 
 Content-Type: multipart/form-data 
 Accept: application/xml 
 Authorization: OAuth oauth\_signature="...", oauth\_version="1.0", oauth\_nonce="...", oauth\_consumer\_key="...", oauth\_signature\_method="HMAC-SHA1", oauth\_token="...", oauth\_timestamp="...." 
 --Boundary\_4\_10784296\_1322767159646 
 Content-Type: multipart/form-data 
 Content-Disposition: form-data; filename="myfile.jpg"; name="depiction" 
 … raw image data ...

--Boundary\_4\_10784296\_1322767159646--

Response

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
<response> 
 <code>ImageUploaded</code> 
 <image> 
 <id>1</id> 
 <fileName>myfile.jpg</fileName> 
 <url><https://media.uitid.be/fis/rest/download/ce126667652776f0e9e55160f12f5478/uiv/default.png</url> 
</image> 
</response>

Lees vorige:
Afbeeldingen schalen

 

Lees verder:
Lijst van afbeeldingen ophalen