Inhoud

Lijst van afbeeldingen ophalen

{server}/images/list_
 • Methode: GET
 • Authenticatie: UserAccessToken van de gebruiker die admin permissie op de Service Consumer heeft

Parameters

Parameter Omschrijving  
Startindex int  default = 0
max int Maximum aantal terug te geven images. Default = 10

Response

HTTP 200 OK met een response body in XML formaat met velden:

 • Status: code string: ListImages
 • Images: Lijst van images met velden: id, fileName en url

Voorbeeld

 GET http://{server}/images/list

Response

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
<response> 
<code>ListImages</code> 
<images> 
<image>
<id>1</id> 
<fileName>myfile.jpg</fileName> 
<url>https://media.uitid.be/fis/rest/download/ce126667652776f0e9e55160f12f5478/uiv/default.png</url>
</image> 
</images> 
</response>

Lees vorige:
Afbeelding uploaden

 

Lees verder:
Afbeelding verwijderen