Inhoud

Aantal notificaties ophalen

{server}/user/{ID}/notifications/totals

waarbij {ID} de culturefeed ID van de User is

  • Methode: GET
  • Authenticatie: UserAccessToken van de gebruiker die zijn aantal notificaties opvraagt

Parameters

dateFrom W3C date Startdatum voor notificaties

Responses

Bij succes

HTTP 200 OK met een response body

Voorbeeld

Request

	GET {server}/user/8602ce8c-9aef-4c49-9f09-3dc587871915/notifications/count
	dateFrom=2013-04-05

Response

	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
	<response>
	<total type="NEW">3</total>
	<total type="READ">7</total>
	</response>

Lees vorige:
Gebruiker verwijderen

 

Lees verder:
Notificaties ophalen