Inhoud

Gebruiker aanmaken

Het creëren van een user gebeurt typisch niet via de API.

Toch is er een API-call beschikbaar voor high trusted Service Consumers met de nodige rechten.

Andere Service Consumers kunnen wel een registratielink voorzien die doorverwijst naar de UiTiD autorisatie URL met type=register.

Voorbeeld:

http://www.uitid.be/uitid/rest/auth/authorize?oauth_token=e02f363744b87464952ff2fe74d3eb2f &oauth_callback=http%3A%2F%2Fwww.uitinvlaanderen.be%2Fculturefeed%2Foauth%2F authorize%3Fdestination%3Dfront%26closepopup%3Dtrue&type=register

{server}/user
  • Methode: POST
  • Authenticatie: ConsumerRequest van een ServiceConsumer met de rechten om gebruikers aan te maken

Parameters

nick String Gebruikersnaam Verplicht
password String Paswoord waarmee de gebruiker kan inloggen  Verplicht
givenName  String Voornaam  
familyName String Achternaam  
mbox String e-mailadres van de User Verplicht
mboxVerified true of false true als het e-mailadres bevestigd werd  
gender male of female geslacht  
dob W3C date geboortedatum  
depiction String  URL naar de profielafbeelding  
bio String   korte beschrijving  
homeStreet  String  straat genoteerd als tekst  
homeZip String postcode genoteerd als tekst  
homeCity String gemeente deel van het adres genoteerd als tekst  
homeCountry String ISO landcode van het adres  
homeAddress ddress  Thuisadres van de User  
homeLocation String Coördinaten van het thuisadres in formaat lat;lon  
currentLocation Geocoördinaten Coördinaten van het huidige adres in formaat lat;lon  
status public, private, blocked of deleted Status van de User  Verplicht
openId String OpenID URI van de User  

Response

Succes

HTTP 200 OK met een response body in XML formaat.

Velden:

  • code: Status code
  • uid: De ID van de User

Error

HTTP status code, eventueel aangevuld met een XML body met extra informatie.

  • HTTP 400 Bad request: verplichte velden niet meegegeven. Meer uitleg in ‘message’.
  • HTTP 421 ItemExists: User met zelfde mbox bestaat reeds.

Voorbeeld

Request

POST {server}/user
nick=test
&status=PUBLIC
&mbox=test%40culturefeed.be

Response

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#">
<code>UserCreated</code>
<message>User created:0df9ebfe-1899-49f2-bc1e-774213831ff5</message>
<uid>0df9ebfe-1899-49f2-bc1e-774213831ff5</uid>
</response>

Lees vorige:
Gebruikers

 

Lees verder:
Gebruiker ophalen