Inhoud

Gebruiker aanpassen of verwijderen

{server}/user/{ID}

{server}/user/{ID}/delete

waarbij {ID} de UiTiD ID van de User is

  • Methode: POST
  • Authenticatie: UserAccessToken van de gebruiker die de actie uitvoert

Parameters

nick String Gebruikersnaam van de user
paswoord String Paswoord waarmee de gebruiker kan inloggen
givenName String Voornaam van de User
familyName String Achternaam van de User
mbox String E-mailadres
mboxVerified true of false true indien mbox reeds werd geverifieerd
gender male of female Geslacht van de gebruiker
dob W3C Date Geboortedatum in W3CDate formaat
depiction String URL naar de profielafbeelding van de User
bio String Korte beschrijving van de User
homeStreet String Sstraat
homeZip String Postcode
homeCountry String ISO landcode van het thuis adres van de gebruiker
homeLocation String Coordinaten van de thuis locatie in formaat lat;lon
status public, private, blocked of deleted Status van de user
openId String OpenID URI van de User
lifestyleProfile String Leefstijlprofiel van de User
hasChildren true of false Bepaalt of de User kinderen heeft of niet

Een lege string als geboortedatum zal ervoor zorgen dat er geen geboortedatum meer bijgehouden zal worden voor deze gebruiker.

Het lifestyleprofile mag alleen aangepast worden indien de Service Consumer de permissie ‘leefstijlprofiel aanpassen’.

Response

Succes

HTTP 200 OK met een response body in XML formaat

  • code: status code string
  • uid: de ID van de User

Fouten

HTTP status code, eventueel aangevuld met een XML body met extra informatie.

  • HTTP 400 Bad request: ontbrekende verplichte velden

Voorbeeld

Request

POST {server}/user/cb0366bb-e552-4afc-82f2-b4e40707cdac
gender=male

response

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#">
<code>UserModified</code>
<message>User modified: 1502</message>
<uid>cb0366bb-e552-4afc-82f2-b4e40707cdac</uid>
</response>

Lees vorige:
Gebruiker zoeken

 

Lees verder:
Profielfoto opladen