Inhoud

Gebruiker ophalen

Het Ophalen van User data gebeurt via deze methode:

{server}/user/{id}

waarbij {ID} de UiTiD ID van de User is

  • Methode: GET
  • Authenticatie: UserAccessToken van de gebruiker die het opvragen uitvoert óf Consumer request van de Service Consumer die het opvragen uitvoert (enkel publieke data)

Parameters

private true, false (default) optionele parameter die bepaalt of privé velden van de gebruiker opgevraagd worden.

Response

Succes

HTTP 200 OK

  • De response body in XML formaat bestaat uit User entiteit inclusief zijn publieke velden.
  • De private velden van de gebruiker worden ook meegestuurd als de parameter “private” werd meegegeven met de waarde “true”

Error

HTTP 404 Not found

  • De user met de opgegeven {ID} wordt niet gevonden

Voorbeeld

request

GET {server}/user/0df9ebfe-1899-49f2-bc1e-774213831ff5

Response

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<foaf:person xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#">
<createdOn>2011-07-26T20:32Z</createdOn>
<foaf:nick>test</foaf:nick>
<status>PUBLIC</status>
<rdf:id>0df9ebfe-1899-49f2-bc1e-774213831ff5</rdf:id>
</foaf:person>

Request

GET {server}/user/cb0366bb-e552-4afc-82f2-b4e40707cdac?private=true

Response

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<foaf:person xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#">
<createdOn>2011-06-29T13:42Z</createdOn>
<foaf:dob>1985-09-10T00:00Z</foaf:dob>
<foaf:givenName>Steven</foaf:givenName>
<foaf:gender>female</foaf:gender>
<foaf:homeAddress>xxy, 3000 Leuven</foaf:homeAddress>
<foaf:lastLogin>2011-07-26T20:38Z</foaf:lastLogin>
<foaf:familyName>Peeters</foaf:familyName>
<modifiedOn>2011-07-26T20:38Z</modifiedOn>
<foaf:nick>Steven_cmzxwm24</foaf:nick>
<status>PUBLIC</status>
<hasChildren>true</hasChildren>
<rdf:id>cb0366bb-e552-4afc-82f2-b4e40707cdac</rdf:id>
</foaf:person>

Lees vorige:
Gebruiker aanmaken

 

Lees verder:
Gebruiker zoeken