Inhoud

Gebruikersvoorkeuren opvragen

{server}/user/{ID}/preferences

waarbij {ID} de culturefeed ID van de User is

  • Methode: GET
  • Authenticatie: UserAccessToken van de gebruiker die zijn voorkeuren opvraagt

Response

HTTP 200 OK met een response body van het type ‘preferences’

Preferences:

  • uid: ID van de gebruikers
  • activityPrivacyPreferences: lijst van activity privacy voorkeuren
  • ActivityPrivacyPreferences
  • activityType: type activiteit van deze voorkeur
  • private: de voorkeur waarde voor het private veld bij nieuwe activiteiten: true of false

Voorbeeld

Response

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<preferences xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:cdb="http://www.cultuurdatabank.com/XMLSchema/CdbXSD/3.1/FINAL" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#">
<activityPrivacyPreferences>
<activityPrivacyPreference>
<activityType>1</activityType>
<private>false</private>
</activityPrivacyPreference>
<activityPrivacyPreference>
<activityType>3</activityType>
<private>true</private>
</activityPrivacyPreference>
<activityPrivacyPreference>
<activityType>2</activityType>
<private>true</private>
</activityPrivacyPreference>
<activityPrivacyPreference>
<activityType>4</activityType>
<private>false</private>
</activityPrivacyPreference>
</activityPrivacyPreferences>
<uid>6d4c39c1-2dc3-4db5-8b62-fa834146266d</uid>
</preferences>

Lees vorige:
Gelijkaardige gebruikers opvragen

 

Lees verder:
Gebruikersvoorkeuren aanpassen