Inhoud

Privacy aanpassen

Het privé/publiek zetten van bepaalde velden.

Een user veld dat privé staat zal alleen door de user zelf kunnen worden bekeken. Publieke velden kunnen worden bekeken door users die dit opvragen via één van de trusted service consumers van de oorspronkelijke user.

{server}/user/{ID}/privacy

waarbij {ID} de UiTiD ID van de User is

  • Methode: POST
  • Authenticatie: UserAccessToken van de gebruiker die de actie uitvoert

Parameters

nick public of private Privacystatus van de gebruikersnaam
paswoord public of private Privacystatus van het paswoord
givenName public of private Privacystatus van de voornaam
familyName public of private Privacysstatus van de achternaam
mbox public of private Privacystatus van het e-mailadres
gender public of private Privacystatus van het geslacht
dob public of private Privacystatus van de geboortedatum
depiction public of private Privacystatus van de profielfoto
bio public of private Privacystatus van de korte beschrijving
homeAddress public of private Privacystatus van het adres
homeLocation public of private Privacystatus van de coördinaten van het thuisadres
openId public of private Privacystatus van de OpenID URI
hasChildren public of private Privacystatus van het HasChildren veld

Deze call heeft geen verplichte velden.

Response

Succes

HTTP 200 OK met een response body in XML formaat

  • code: status code string
  • uid: de ID van de User

Fouten

HTTP status code, eventueel aangevuld met een XML body met extra informatie.

  • HTTP 400 Bad request: Ontbrekende verplichte velden

Lees vorige:
E-mail bevestigingsmail

 

Lees verder:
Gekoppelde Service Consumers oplijsten