Inhoud

Handleiding UiTPAS-balie (mobiele app)

De UiTPAS Balie app is een mobiele versie van de UiTPAS Balie applicatie. Je kan hiermee de kernfuncties van de desktop versie uitvoeren. De app is ontworpen voor gebruik op een smartphone, maar werkt ook op een tablet.

De huidige versie van de app is versie 1.3.0 De app werkt op toestellen met iOS 8.0 (en hoger), en Android 4.0.3 (en hoger).

Download hier de UiTPAS Balie app:

Om met de app te werken, heb je vanzelfsprekend een internet connectie nodig (3G, 4G of WiFi).

Openen / aanmelden

Vergeet niet dat de UiTPAS-verantwoordelijke jouw UiTID moet hebben toegevoegd aan je UiTPAS-organisatie vooraleer je kan aanmelden.

Wanneer je de app opent, moet je aanmelden met je UiTID. Dit is hetzelfde e-mailadres en wachtwoord waarmee je aanmeldt op het UiTPAS programma op je computer.

Aanmelden

UiTPAS balie kiezen

Na het aanmelden, kies je je UiTPAS-balie. Als je gekoppeld bent aan verschillende organisaties of verenigingen, verschijnen er meerdere mogelijkheden.

Balie kiezen

Je kan steeds van organisatie veranderen door in de rechterbovenhoek te tappen op het tandwiel.

Activiteit selecteren

Let op, deze activiteiten moeten uiteraard zijn ingevoerd in de UiTdatabank. Je kan geen activiteiten in de toekomst selecteren.

Nu krijg je de activiteit of activiteiten te zien die op dit moment doorgaan bij jouw organisatie. Kies de activiteit waarvoor je wil punten laten sparen, kansentarieven op wil toekennen of bonnen voor wil omruilen.

Activiteit kiezen

Als je enkel pashouder- of groepspasinformatie wil uitlezen of een voordeel wil omruilen, hoef je geen activiteit te selecteren maar het mag wel.

Acties voor een individuele UiTPAS

Met ‘individuele UiTPAS’ bedoelen we een UiTPAS die geen groepspas is. De groepspas is een collectief instrument dat door organisaties kan worden gebruikt om in groep aan UiTPAS-activiteiten deel te nemen (zie verder).

Pashouder identificeren

De app kan pashouders identificeren door de UiTPAS te scannen via NFC, door de barcode te scannen of door het ingeven van het UiTPAS-nummer (of rijksregisternummer).

 • NFC: heb je een smartphone met NFC (sommige Android-toestellen; iPhone ondersteunt dit niet), dan kan je de UiTPAS uitlezen door de kaart tegen je toestel te houden (zorg wel dat NFC aanstaat!). Na het scannen geeft de app een geluid.
 • Barcode scannen: je kan ook de barcode scannen van een UiTPAS. Let op, hiervoor moet je de app toestemming geven om de camera van je toestel te gebruiken.
 • UiTPASnummer (of rijksregisternummer): dit moet je handmatig intypen.

Pashouder identificeren

Na het identificeren verschijnt de pashouder met naam en puntensaldo.

Punten sparen

Hiervoor moet je een activiteit selecteren.

Na het identificeren van de pashouder, zal automatisch een punt worden toegekend (op alle activiteiten waarop een punt kan worden gespaard).

Punt sparen

Voordelen omruilen

Als de pashouder wil, kan die ook omruilvoordelen omruilen:

 • Kies ‘Nog x voordelen beschikbaar’
 • Selecteer het om te ruilen voordeel
 • Tap op ‘Bevestig’

Voordelen omruilen

Kansentarieven toekennen

Hiervoor moet je een activiteit selecteren.

Let op, heeft de pashouder naast het kansentarief ook bonnen op de UiTPAS staan, dan zal je die ook in de lijst terugvinden.

Als de pashouder die je identificeerde recht op een kansentarief heeft, zie je dat je ook tickets aan kansentarief kan verkopen aan die pashouder via ‘Verkoop ticket(s)’.

Verkoop tickets

Je ziet steeds doorgestreept tussen haakjes de originele prijs en ervoor de prijs aan kansentarief.

Bonnen omruilen

Hiervoor moet je een activiteit selecteren.

Als je een pashouder identificeert die een bon of bonnen op zijn/haar UiTPAS heeft staan, kan je die via de UiTPAS Balie app ook omruilen. Uiteraard moet de bon geldig zijn op de activiteit die je selecteerde. Je kan dan op Verkoop ticket(s) tappen, de bon die de pashouder wil omruilen selecteren en op bevestigen tappen.

Bonnen omruilen

Je ziet bij bonnen, net zoals bij kansentarieven, steeds doorgestreept tussen haakjes de originele prijs en ervoor de prijs na aftrek van de bon.

Pashouder informatie bekijken

Je kan via de UiTPAS Balie app ook bekijken:

 • of iemand een kansentarief heeft en tot wanneer dit geldig is
 • of iemand een lidmaatschap heeft bij een vereniging en tot wanneer dat geldig is (dit gaat over lidmaatschappen die zijn geregistreerd binnen UiTPAS). Hiervoor krijg je een knop ‘Info UiTPAS(houder)’ te zien.

Pashouder informatie

De pashouder heeft recht op kansentarief

Als de pashouder die je scande recht op een kansentarief heeft, dan krijg je ook de pashouderinformatie te zien. Hier kan je zien tot wanneer het kansentarief geldig is. Heeft de pashouder geen kansentarief (of geen geldig kansentarief) dan krijg je deze mogelijkheid niet te zien.

De pashouder heeft recht op kansentarief

De pashouder is lid van een vereniging

Als de pashouder die je scande lid is van een vereniging en jouw UiTPASorganisatie kan de informatie over deze vereniging lezen/bewerken, dan krijg je ook de pashouderinformatie te zien. Hier kan je zien tot wanneer het lidmaatschap geldig is. Is de pashouder geen lid van een vereniging geregistreerd in UiTPAS (of is dat lidmaatschap verlopen) dan krijg je deze mogelijkheid niet te zien!

De pashouder is lid van een vereniging

De pashouder heeft recht op kansentarief, en is lid van een vereniging

Als een pashouder lidmaatschap(pen) en kansenstatuut heeft, krijg je beide te zien.

Acties voor een groepspas

Met de UiTPAS Balie app kan je ook de groepspas gebruiken. De mogelijkheden die je hebt met een groepspas verschijnen alleen als je een groepspas scant.

Een groepspas kan een aantal kortingen aan kansentarief bevatten (kansentarief groepspas) of een aantal groepsbonnen die kortingen bevatten zonder kansentarief (niet-kansentarief groepspas).

Groepspas scannen

Dit doe je op dezelfde manier als je een individuele pashouder identificeert. Ofwel door de UiTPAS te scannen via NFC, door de barcode te scannen of door het UiTPASnummer in te geven.

Kansentarieven via een groepspas toekennen (kansentarief groepspas)

Hiervoor moet je een activiteit selecteren

Handig - je kan altijd de info van de UiTPAS opvragen door op ‘Info UiTPAS(houder)’ te tappen. Zo kan je nakijken hoeveel tickets aan kansentarief er nog op de groepspas staan.

Wanneer je een activiteit kiest waarop een kansentarief van toepassing is, is het mogelijk om meerdere tickets aan kansentarief te verkopen.

 • Tap op Verkoop tickets(s)
 • Kies het aantal tickets (maximum aantal is beperkt door het aantal kansentarieven dat nog op de groepspas staat)
 • Tap ‘Bevestig’

Kansentarieven via een groepspas toekennen Aantal kiezen

Bonnen via een groepspas omruilen (niet-kansentarief groepspas)

Hiervoor moet je een activiteit selecteren

Handig - je kan altijd de info van de UiTPAS opvragen door op ‘Info UiTPAS(houder)’ te tappen. Zo kan je nakijken hoeveel bonnen er nog op de groepspas staan.

Wanneer je een activiteit kiest met een prijs, is het mogelijk om via een groepspas (met bonnen), hier bonnen voor om te ruilen.

 • Tap op ‘Verkoop tickets(s)’
 • Kies het aantal tickets (maximum aantal is beperkt door het aantal bonnen dat nog op de groepspas staat)
 • Tap ‘Bevestig’

Bonnen via een groepspas omruilen

Groepspas informatie bekijken

Je kan na het scannen van de groepspas de informatie over de pas opvragen door op ‘Info UiTPAS(houder)’ te tappen.

Groepspas met kansentarieven: Je vindt informatie over:

 • de naam van de groepspas
 • of het een groepspas is voor kansentarieven dient (Kansenstatuut: Ja of Nee)
 • hoeveel resterende beurten er nog op staan
 • tot wanneer de groepspas nog geldig is

Groepspas met kansentarieven

Groepspas met bonnen (geen kansentarieven dus) Je vindt informatie over:

 • de naam van de groepspas
 • of het een groepspas is voor kansentarieven (Kansenstatuut: Ja of Nee)
 • de naam van de bon die op de groepspas staat
 • tot wanneer de groepspas nog geldig is
 • hoeveel resterende bonnen er nog op staan
 • wat de omruilcondities van de bonnen zijn

Groepspas met bonnen

Lees vorige:
Handleiding desktop applicatie

 

Lees verder:
Zuil