Inhoud

Event

Een UiTPAS event is een event uit de UiTdatabank. Het kan manueel ingevoerd worden via uitdatabank.be of uit een systeem van derden doorstromen via een API. Meer informatie over UiTdatabank API integratiemogelijkheden is beschikbaar hier.

Een UiTPAS event bevat volgende eigenschappen:

Organisator Verplicht Wordt bepaald in UiTdatabank (UDB) door de invoerder van het event. Dit is de balie die optreedt als betaler in de verdeelsleutel. Locatie (verplicht) Wordt bepaald in UDB door de invoerder van het event. Deze balie treedt niet op als betaler in de verdeelsleutel, maar heeft wel het recht om pashouders in te checken op het event en om ticket sales te registreren.

Marker(s) Verplicht Wordt bepaald in UDB door de invoerder van het event. De marker bepaalt in welk systeem het event terecht komt. Een marker op een event kan alleen ingesteld worden als de geselecteerde organisator ook over diezelfde marker beschikt.

Prijs Verplicht Wordt bepaald in UDB door de invoerder van het event. Dit is de totaalprijs van het evenement

Niet-automatische verdeelsleutel(s) optioneel Wordt bepaald in UDB door de invoerder van het event.

Points Verplicht Het aantal punten dat de pashouder spaart, wordt ingesteld per event. Default kan op één event één punt verdiend worden. De KSB kan dit optioneel voor speciale gevallen aanpassen.

Checkin constraint Optioneel Het aantal keer dat een pashouder kan inchecken op een event is beperkt. Default waarden zijn ingesteld door CultuurNet Vlaanderen per calendar type: gaat het event eenmalig, periodiek of permanent door. De constraint kan per event aangepast worden door de KSB.

Buy constraint Het aantal keren dat een pashouder met kansenstatuut kan genieten van een korting. Er zijn 2 soorten beperkingen op ticket sales:

  • Absoluut: eerste ‘x’ pashouders kunnen een ticket aan kansentarief kopen.
  • Het aantal maal dat een pashouder een ticket aan kansentarief kan kopen voor een event.

Een buy constraint kan op twee niveaus ingesteld worden:

  • event niveau - default waarde of zoals ingesteld door de KSB. Deze waarde bepaalt hoe vaak een pashouder een ticket aan kansenkorting mag kopen voor een event.
  • organiser niveau - default bestaat deze constraint niet. Kan worden ingesteld door de KSB op de balie in het dashboard

Defaultwaarden worden ingesteld door CultuurNet Vlaanderen per calendartype van het event. Deze waarde kan per event aangepast worden door de KSB. De default waarden zijn:

calendar type buy constraint
1 timestamp 1 absoluut
meerdere timestamps 1 absoluut
periode 1 absoluut
permanent 1/week

Aandachtspunt: buy constraints zijn globaal, niet systeemspecifiek. Als een KSB de constraint van een event aanpast, zal deze voor dit event aangepast worden in alle kaartsystemen.

Lees vorige:
Balie

 

Lees verder:
Pashouder