Inhoud

Groepscoupon

Gelijkaardig aan coupons, bestaan er ook groepscoupons.

Groepscoupons hebben dezelfde eigenschappen als coupons, maar deze coupons worden aan groepspassen toegekend.

Lees vorige:
Groepspas

 

Lees verder:
Verdeelsleutel