Inhoud

Pashouder

Een pashouder is de bezitter van een UiTPAS en de eindgebruiker van één of meerdere UiTPAS systemen. Een deel van de gegevens van de pashouder zijn globaal, een ander deel van de gegevens zijn verschillend per systeem.

De pashouder heeft volgende eigenschappen:

Status Verplicht De status van de pas van de pashouder. Volgende statussen zijn mogelijk: actief, geblokkeerd, verwijderd.

INSZ Standaard verplicht Wordt overgenomen van de eID. Dit is het rijksregisternummer van de pashouder. Binnen het globale UiTPAS systeem moet het INSZ uniek zijn. Bijvoorbeeld voor pashouders die in het buitenland wonen, is het INSZ-nummer niet verplicht.

Woonplaats Verplicht Wordt overgenomen van de eID. De pashouder moet gedomicilieerd zijn in een Belgische gemeente.

Kaartnummer Verplicht Verbindt de pashouder met de kaart via de kaartnummer/chipnummer combinatie.

Naam Verplicht Wordt overgenomen van de eID) Naam en voornaam van de pashouder

Afbeelding Verplicht Wordt overgenomen van de eID. Pasfoto van de eID

Geboortedatum Verplicht Wordt overgenomen van de eID.

Geboorteplaats Verplicht Wordt overgenomen van de eID.

Geslacht Wordt overgenomen van de eID.

Nationaliteit Vrij veld.

E-mailadres Vrij veld.

Vereniging Binnen een kaartsysteem kunnen verenigingen worden aangemaakt waar de pashouder lid van kan zijn. Bij het verkrijgen van een lidmaatschap binnen een systeem kan de baliemedewerker aangeven dat de pashouder lid is van deze vereniging tot een bepaalde datum. De geldigheidsdatum kan worden aangepast door een baliemedewerker.

Lees vorige:
Event

 

Lees verder:
Card