Inhoud

Coupons van een gebruiker weergeven

Coupons (of voordeelbonnen) geven aan een gebruiker korting op de ticketprijs van een UiTPAS-event. Coupons worden aangemaakt door de systeem administrator van een UiTPAS-kaartsysteem, en toegekend aan een (segment van) de UiTPAS-gebruikers.

Een coupon kan 1 of meerdere keren omgeruild worden, en dit absoluut, of binnen een bepaalde tijdsperiode (dag, week, …)

O.b.v. het UiTPAS-nummer kunnen we de beschikbare coupons voor een gebruiker ophalen.

Request

GET {prefix}/uitpas/passholder/{uitpasNumber}/coupons

Voorbeeld

{prefix}/uitpas/passholder/1000000061811/coupons

Response

<ticketSaleCoupon>
  <exchangeConstraint>
     <periodType>ABSOLUTE</periodType>
     <periodVolume>2</periodVolume>
  </exchangeConstraint>
  <id>35</id>
  <name>Cultuurbon</name>
   <remainingTotal>
    <periodType>ABSOLUTE</periodType>
    <periodVolume>1</periodVolume>
   </remainingTotal>
   <expired>false</expired>
  <validFrom>2015-06-29T00:00:00+02:00</validFrom>
  <validTo>2015-12-31T23:59:59+01:00</validTo>
</ticketSaleCoupon>

Voorbeeld response in XML (volledig)

Volgende velden heb je nodig:

Data Veld Opmerking
Naam coupon ticketSaleCoupon > name -
Geldigheid ticketSaleCoupon > validFrom en ticketSaleCoupon > validTo Bepaalt de periode waarin de coupon geldig is.
Aantal beurten op de coupon ticketSaleCoupon > remainingTotal > periodVolume In geval periodType de waarde absolute heeft, toon dan volgende copy: “Beschikbaar: periodVolume beurten”. In geval periodType een andere waarde heeft, ga je de output wat moeten veranderen. “Beschikbaar: periodVolume beurten, per periodType”. periodType kan daarbij volgende waarden aannemen: daily, weekly, monthly, quarterly, yearly.
Kaartsysteem ticketSaleCoupon > cardSystem Een UiTPAS-gebruiker kan aangesloten zijn bij meerdere kaartsystemen, en dus coupons hebben bij meerdere kaartsystemen. Op basis van het element cardSystem kan de lijst van coupons opgesplitst worden in de frontend. Velden id en name zijn beschikbaar.

Referentie UiTPAS API v3.0

Opzoeken coupons van een pashouder

Detail informatie voor een specifieke coupon weergeven**

Indien nodig kan via het veld couponId verdere detail-informatie voor de coupon opgevraagd worden. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer je naast de naam ook de beschrijving van de coupon wil weergeven.

Request

GET {prefix}/uitpas/passholder/{uitpasNumber}/coupons/{couponId}

Referentie UiTPAS API v3.0

Individuele coupon van een pashouder ophalen

Lees vorige:
UiTPAS-historiek van de gebruiker weergeven

 

Lees verder:
Welkomstvoordelen van een gebruiker weergeven