Inhoud

Het UiTPAS-profiel van de gebruiker weergeven

Het UiTPAS-profiel van de pashouder bevat onder meer:

  • UiTPAS-nummer
  • kaartsysteem
  • informatie over het kansen statuut
  • puntensaldo
  • NAW-gegevens

Op basis van het UiTPAS-nummer kunnen we het profiel ophalen.

Online aanpassen van het UiTPAS-profiel is niet mogelijk. Daarvoor moet de pashouder naar een registratie-balie gaan. Registratie balies zijn UiTPAS-balies die de rechten hebben om pashouders te registreren, en hun gegevens te wijzigen.

Request

GET {prefix}/uitpas/passholder/{uitpasNumber}

Voorbeeld

{prefix}/uitpas/passholder/uid/1000001514909

Response

Voorbeeld response in XML

Overzicht beschikbare velden entiteit ‘pashouder’

Referentie UiTPAS API v3.0

Ophalen van een pashouder

Lees vorige:
De UiTPAS activeren

 

Lees verder:
UiTPAS-historiek van de gebruiker weergeven