Inhoud

Balies opzoeken

Method GET

URL {prefix}/uitpas/balie/search

Parameters:

Naam Type Omschrijving Verplicht
pointOfSale Boolean Zoekt enkel PointOfSale Balies (die kaarten kunnen verkopen) indien deze parameter “true” is  
school Boolean Zoekt enkel ‘School’ balies indien deze parameter “true” is  
cardSystemId List Zoekt balies binnen deze kaartsystemen. Deze parameter is verplicht wanneer ‘pointOfSale’ of ‘school’ true is.  
groupName List Zoekt balies die tot de groep met gegeven naam behoren. Deze parameter kan niet gebruikt worden wanneer ‘pointOfSale’ of ‘school’ true is.  
key String ConsumerKey van de gezochte balie  
userId String UID van de pashouder. Het resultaat zal een lijst van balies zijn met als gemeente de woonplaats van deze pashouder.  
city String Gemeente van de POS. (mag niet in combinatie met userId gebruikt worden)  
type String Zoekt balies met dit type.  
start int start index zoekresultaten  
max int maximum aantal zoekresultaten in de lijst  
visible boolean Zoek op zichtbare / onzichtbare balies  

Authenticatie Consumer Request van de Service Consumer die deze actie uitvoert of User access token van de gebruker (parameter userId) waarvoor de balies opgezocht worden

Response

Bij succes HTTP 200 OK met een response body in XML formaat

Bij fouten HTTP 400 met een response body in XML formaat:

code ErrorCode van de fout:
INVALID_PARAMETERS
UNKNOWN_PASSHOLDER_UID
PARSE_INVALID_CITY_NAME
message Beschrijving van de fout
requiredPermission Indien code = ACCESS_DENIED, dan bevat dit veld de vereiste permissie.

Voorbeeld request

GET {prefix}/uitpas/balie/search?city=Aalst&school=true&cardSystemId=1

Voorbeeld response

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
  <balies>
    <balie>
      <name>School1</name>
      <id>ffd22a20fefeb12ac1306b49755a2fee</id>
      <type></type>
      <street></street>
      <number></number>
      <box></box>
      <postalCode></postalCode>
      <city>Aalst</city>
      <telephoneNumber></telephoneNumber>
      <contactPerson></contactPerson>
      <email></email>
    </balie>
    <balie>
      <name>School2</name>
      <id>fed22a20fefeb12ac1306b49755a2fef</id>
      <type></type>
      <street></street>
      <number></number>
      <box></box>
      <postalCode></postalCode>
      <city>Aalst</city>
      <telephoneNumber></telephoneNumber>
      <contactPerson></contactPerson>
      <email></email>
    </balie>
  </balies>
  <total>2</total>
</response>

GET {prefix}/uitpas/balie/search?groupName=Geauthorizeerde registratie balies

Voorbeeld response

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
  <balies>
    <balie>
      <name>Buurthuis 't Hoekje</name>
      <id>5EC18A61-FD14-97E3-1DA8B070D41DDB2F</id>
      <postalCode>8400</postalCode>
      <city>Oostende</city>
      <visible>true</visible>
      <cardSystems>
        <cardSystem>
          <id>7</id>
          <name>UiTPAS Oostende</name>
          <groups>
            <group>
              <id>8</id>
              <name>Geauthorizeerde registratie balies</name>
            </group>
            <group>
              <id>846</id>
              <name>Mag pashouders andere gemeentes aanmaken</name>
            </group>
          </groups>
        </cardSystem>
      </cardSystems>
    </balie>
    <balie>
      <name>Buurthuis De Drie Gapers</name>
      <id>20D173FC-AA0B-667A-653ED05B208C2EE9</id>
      <postalCode>8400</postalCode>
      <city>Oostende</city>
      <visible>true</visible>
      <cardSystems>
        <cardSystem>
          <id>7</id>
          <name>UiTPAS Oostende</name>
          <groups>
            <group>
              <id>8</id>
              <name>Geauthorizeerde registratie balies</name>
            </group>
            <group>
              <id>846</id>
              <name>Mag pashouders andere gemeentes aanmaken</name>
            </group>
          </groups>
        </cardSystem>
      </cardSystems>
    </balie>
  </balies>
  <total>2</total>
</response>

Lees vorige:
Points of sale opzoeken

 

Lees verder:
Medewerker toevoegen aan een balie