Inhoud

Balies voor een medewerker opzoeken

Zoek alle balies voor een medewerker en de rol die de medewerker binnen de balie vervult. (member of admin). Ook de permissies en groepen van elk kaartsysteem waarmee de gekoppeld is balie, worden meegegeven. De mogelijke permissies zijn:

 1. registratie: indien de balie pashouders mag registreren binnen het kaartsysteem
 2. kansenstatuut toekennen: indien de balie naast registreren van pashouder, ook kansenstatuut mag toekennen binnen het kaartsysteem. Deze permissie komt steeds samen voor met de permissie “registratie”.

De groepen kunnen o.a. Scholen, Geauthorizeerde registratie balies,… zijn.

Method GET

URL {prefix}/uitpas/balie/list

Parameters:

Naam Type Omschrijving Verplicht
uid String UID van de CultureFeed gebruiker. x

Authenticatie User access token van de gebruiker die de actie uitvoert.

Required permission Uid moet gelijk zijn aan de uid van de culturefeed gebruiker die ingelogd is.

Response

Bij succes HTTP 200 OK met een response body in XML formaat

Bij fouten HTTP 400 met een response body in XML formaat:

code ErrorCode van de fout:
MISSING_REQUIRED_FIELDS
UNKNOWN_USER
message Beschrijving van de fout
requiredPermission Indien code = ACCESS_DENIED, dan bevat dit veld de vereiste permissie.

Voorbeeld request

GET {prefix}/uitpas/balie/list?uid=6b9f81a2-7505-4fdd-b152-dddeaf235cde

Voorbeeld response

<response>
  <balies>
    <balie>
      <id>771</id>
      <consumerKey>5C9C73D3-E82F-E7B3-44161E6E3802E64F</consumerKey>
      <name>'t Gasthuys - Stedelijk Museum Aalst</name>
      <role>admin</role>
      <actorId>5C9C73D3-E82F-E7B3-44161E6E3802E64F</actorId>
      <cardSystems>
        <cardSystem>
          <id>1</id>
          <name>UiTPAS Regio Aalst</name>
          <permissions/>
          <groups>
            <group>Checkin and Ticket balies</group>
          </groups>
        </cardSystem>
      </cardSystems>
    </balie>
    <balie>
      <id>1236</id>
      <consumerKey>28808C2F-0DB2-D2CF-F508ECB994D2505F</consumerKey>
      <name>Muntpunt</name>
      <role>admin</role>
      <actorId>28808C2F-0DB2-D2CF-F508ECB994D2505F</actorId>
      <cardSystems>
        <cardSystem>
          <id>3</id>
          <name>Paspartoe</name>
          <permissions>
            <permission>registratie</permission>
            <permission>kansenstatuut toekennen</permission>
          </permissions>
          <groups>
            <group>Geauthorizeerde registratie balies</group>
            <group>Checkin and Ticket balies</group>
            <group>Mag pashouders andere gemeentes aanmaken</group>
          </groups>
        </cardSystem>
      </cardSystems>
    </balie>
    <balie>
      <id>744</id>
      <consumerKey>5d7fa9ac-9d17-406f-abbc-0eedb5866d7c</consumerKey>
      <name>Sportdienst Lede</name>
      <role>admin</role>
      <actorId>5d7fa9ac-9d17-406f-abbc-0eedb5866d7c</actorId>
      <cardSystems>
        <cardSystem>
          <id>1</id>
          <name>UiTPAS Regio Aalst</name>
          <permissions>
            <permission>registratie</permission>
          </permissions>
          <groups>
            <group>Niet-geauthorizeerde registratie balies</group>
          </groups>
        </cardSystem>
      </cardSystems>
    </balie>
  </balies>
</response>

Lees vorige:
Alle medewerkers van een balie opzoeken

 

Lees verder:
Medewerker verwijderen van een balie