Inhoud

Medewerker toevoegen aan balie

Voeg een medewerker toe aan een balie.

Method POST

URL {prefix}/uitpas/balie/member

Parameters:

Naam Type Omschrijving Verplicht
balieConsumerKey String ConsumerKey van de balie waarvoor deze request wordt uigevoerd. Deze parameter is niet verplicht. Standaard wordt de consumer key uit de oauth request gebruikt. Zie gebruik van andere balies door Service Consumer in punt 2.4  
uid String UID van de CultureFeed gebruiker. x

Authenticatie User access token van de Balie Admin die de actie uitvoert

Required permission De gebruiker die de actie uitvoert moet Admin zijn van de opgegeven balie.

Response

Bij succes HTTP 200 OK met een response body in XML formaat

Bij fouten HTTP 400 met een response body in XML formaat:

code ErrorCode van de fout:
UNKNOWN_USER
UNKNOWN_BALIE_CONSUMERKEY
ACTION_NOT_ALLOWED
message Beschrijving van de fout
requiredPermission Indien code = ACCESS_DENIED, dan bevat dit veld de vereiste permissie.

Lees vorige:
Balies opzoeken

 

Lees verder:
Alle medewerkers van een balie opzoeken