Inhoud

Opvragen voorraadtellers uitpassen

Geef de voorraadtellers voor uitpassen die aan een balie zijn toegekend, gerangschikt per kaartsysteem.

Method GET

URL {prefix}/uitpas/balie/countCards

Parameters:

Naam Type Omschrijving Verplicht
balieConsumerKey String ConsumerKey van de balie waarvoor deze request wordt uigevoerd. Deze parameter is niet verplicht. Standaard wordt de consumer key uit de oauth request gebruikt. Zie gebruik van andere balies door Service Consumer in punt 2.4  

Authenticatie User access token van de Balie Medewerker die de actie uitvoert

Response

Bij succes HTTP 200 OK met een response body in XML formaat

Bij fouten HTTP 400 met een response body in XML formaat:

code ErrorCode van de fout:
UNKNOWN_BALIE_CONSUMERKEY
message Beschrijving van de fout
requiredPermission Indien code = ACCESS_DENIED, dan bevat dit veld de vereiste permissie.

Voorbeeld request

GET {prefix}/uitpas/balie/countCards?balieConsumerKey=cad22a20fa67b12ac1306b49755a2f7e

Voorbeeld response

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
	<counters>
  	<counter>
    	<status>SENT_TO_BALIE</status>
    	<kansenstatuut>false</kansenstatuut>
    	<count>0</count>
			<cardSystem>
				<id>1</id>
				<name>HELA</name>
			</cardSystem>
  	</counter>
  	<counter>
    	<status>SENT_TO_BALIE</status>
    	<kansenstatuut>true</kansenstatuut>
    	<count>0</count>
			<cardSystem>
				<id>1</id>
				<name>HELA</name>
			</cardSystem>
  	</counter>
  	<counter>
    	<status>LOCAL_STOCK</status>
    	<kansenstatuut>false</kansenstatuut>
    	<count>3</count>
			<cardSystem>
				<id>1</id>
				<name>HELA</name>
			</cardSystem>
  	</counter>
  	<counter>
    	<status>LOCAL_STOCK</status>
    	<kansenstatuut>true</kansenstatuut>
    	<count>4</count>
			<cardSystem>
				<id>1</id>
				<name>HELA</name>
			</cardSystem>
  	</counter>
	</counters>
</response>

Lees vorige:
Medewerker verwijderen van een balie

 

Lees verder:
Events