Inhoud

Points of Sale opzoeken

Points of sale zijn balies met specifieke rechten om pashouders te registeren.

Method GET

URL {prefix}/uitpas/balie/pos

Parameters:

Naam Type Omschrijving Verplicht
city String Gemeente van de POS. (mag niet in combinatie met userId gebruikt worden) x
userId String UID van de pashouder. Het resultaat zal een lijst van POS zijn met als gemeente de woonplaats van deze pashouder.  
type String Zoekt POS met dit type.  
start int start index zoekresultaten  
max int maximum aantal zoekresultaten in de lijst  
visible boolean Filter op zichtbare / onzichtbare balies  
cardSystemId long zoek enkel balies die gekoppeld zijn aan dit kaartsysteem x

Authenticatie Consumer Request van de Service Consumer die deze actie uitvoert of User access token van de gebruker (parameter userId) waarvoor de POS opgezocht worden

Response

Bij succes HTTP 200 OK met een response body in XML formaat

Bij fouten HTTP 400 met een response body in XML formaat:

code ErrorCode van de fout:
INVALID_PARAMETERS
PARSE_INVALID_CITY_NAME
UNKNOWN_PASSHOLDER_UID
message Beschrijving van de fout
requiredPermission Indien code = ACCESS_DENIED, dan bevat dit veld de vereiste permissie.

Voorbeeld request

GET {prefix}/uitpas/balie/pos?city=Aalst&cardSystemId=1

Voorbeeld response

<response>
	<balies>
		<balie>
      <name>CC De Werf </name>
      <id>31413BDF-DFC7-7A9F-10403618C2816E44</id>
      <type/>
      <street/>
      <number/>
      <box/>
      <postalCode>9300</postalCode>
      <city>Aalst</city>
      <telephoneNumber/>
      <contactPerson/>
      <email/>
      <visible>true</visible>
    </balie>
	</balies>
<total>1</total>
</response>

Lees vorige:
Endpoints

 

Lees verder:
Balies opzoeken