Inhoud

Ophalen van gegevens van checkin device

Method GET

URL {prefix}/uitpas/cid/{cidConsumerKey}

Parameters:

Naam Type Omschrijving Verplicht
balieConsumerKey String ConsumerKey van de balie waarvoor deze request wordt uigevoerd. Deze parameter is niet verplicht. Standaard wordt de consumer key uit de oauth request gebruikt. Zie gebruik van andere balies door Service Consumer in punt 2.4  

Authenticatie User access token van de balie medewerker die de actie uitvoert

Enkel een medewerker van een balie waaraan de checkin device is toegekend kan de gegevens opvragen.

Response

Bij succes HTTP 200 OK met een response body in XML formaat

Bij fouten HTTP 400 met een response body in XML formaat:

code ErrorCode van de fout:@@UNKNOWN_BALIE_CONSUMERKEY@@UNKNOWN_CID_CONSUMERKEY@@ACTION_NOT_ALLOWED
message Beschrijving van de fout
requiredPermission Indien code = ACCESS_DENIED, dan bevat dit veld de vereiste permissie.

Voorbeeld request

GET {prefix}/uitpas/cid/516a0d124281f1275e41f7755b82243f

Voorbeeld response

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
  <balies>
    <balie>
      <name>CC De Werf</name>
      <id>testkey57588868-EA2A-3A56-0AC173415A6D1BE7</id>
    </balie>
  </balies>
  <cdbid>e0a98c05-d0b1-47b8-a13e-0b5db55369d8</cdbid>
  <consumerKey>516a0d124281f1275e41f7755b82243f</consumerKey>
  <name>cid1</name>
  <status>ACTIVE</status>
</response>

Lees vorige:
Endpoints

 

Lees verder:
Opvragen van een checkin device