Inhoud

Update gegevens checkin device

Method POST

URL {prefix}/uitpas/cid/update

Parameters:

Naam Type Omschrijving Verplicht
balieConsumerKey String ConsumerKey van de balie waarvoor deze request wordt uigevoerd. Deze parameter is niet verplicht. Standaard wordt de consumer key uit de oauth request gebruikt. Zie gebruik van andere balies door Service Consumer in punt 2.4  
cidConsumerKey String identificatie van het checkin device x
name String naam van het checkin device  
assignedBalieConsumerKey List lijst met consumerKeys van de balie waaraan het checkin device wordt toegekend  
status String status van het checkin device  

Authenticatie User access token van de balie medewerker die de actie uitvoert

Required permission De gebruiker die de actie uitvoert moet Admin zijn van de opgegeven balie.

Response

Bij succes HTTP 200 OK met ACTION_SUCCEEDED in response body in XML formaat

Bij fouten HTTP 400 met een response body in XML formaat:

code ErrorCode van de fout:
UNKNOWN_BALIE_CONSUMERKEY
UNKNOWN_CID_CONSUMERKEY
BALIE_NOT_AUTHORIZED
MISSING_REQUIRED_FIELDS
message Beschrijving van de fout
requiredPermission Indien code = ACCESS_DENIED, dan bevat dit veld de vereiste permissie.

Voorbeeld request

POST {prefix}/uitpas/cid/update balieConsumerKey=57588868-EA2A-3A56-0AC173415A6D1BE7&cidConsumerKey=93f93d1d95e18d3f8a179b6564bcc3c4&status=BLOCKED

Voorbeeld response

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
  <balies>
    <balie>
      <name>CC De Werf</name>
      <id>57588868-EA2A-3A56-0AC173415A6D1BE7</id>
    </balie>
  </balies>
  <consumerKey>93f93d1d95e18d3f8a179b6564bcc3c4</consumerKey>
  <name>CiD1</name>
  <status>BLOCKED</status>
</response>

Lees vorige:
Koppelen van een checkin device aan een evenement

 

Lees verder:
Rapportering