Inhoud

AgeRange entiteit

Parameter Type Beschrijving
ageFrom int leeftijd van
ageTo int leeftijd tot (en met)

Lees vorige:
Entiteiten

 

Lees verder:
Association entiteit