Inhoud

Pashouder entiteit

Parameter Type Beschrijving
name String naam van de pashouder
firstName String voornaam van de pashouder
secondName String tweede naam van de pashouder
inszNumber String nationaal identificatienummer van de pashouder
email String email adres van de pashouder
dateOfBirth Date geboortedatum van de pashouder
street String straat van de pashouder
number (Deprecated) String huisnummer van de pashouder
box (Deprecated) String bus van de pashouder
postalCode String postcode van de pashouder
city String woonplaats van de pashouder
telephone String telefoonnummer van de pashouder
nationality String nationaliteit van de pashouder
placeOfBirth String geboorteplaats van de pashouder
gender Gender geslacht van de pashouder
uitIdUser UitIdUser de bijhorende UitId User gekoppeld aan deze pashouder (zie hieronder)
registrationBalieConsumerKey String consumerKey van de balie waar de pashouder werd geregistreerd
schoolConsumerKey String consumerKey van de school (balie) van deze pashouder
schoolName String naam van de school (balie) van deze pashouder
numberOfCheckins int aantal Checkins
verified boolean true indien de e-id werd gebruikt bij registratie van de pashouder
gsm String gsm-nummer van de pashouder
moreInfo String een vrij tekstveld met informatie over deze pashouder
picture bytes afbeelding van de pashouder
points int totaal aantal gespaarde punten van de pashouder
memberships List lidmaatschappen van de pashouder
cardSystemSpecific List Lijst van kaartspecifieke velden

UitIdUser entiteit

Parameter Type Beschrijving
id String ID van de UitID gebruiker
nick String nick van de UitID gebruiker
depiction String url naar de profielfoto van de UiTID user
optInPreferences OptInPreferenes object met de opt-in voorkeuren van deze pashouder (zie hieronder)

OptInPreferences entiteit

Parameter Type Beschrijving
optInServiceMails boolean true indien de pashouder service mails wil ontvangen, anders false
optInMilestoneMails boolean true indien de pashouder milestone mails wil ontvangen, anders false
optInInfoMails boolean true indien de pashouder info mails wil ontvangen, anders false
optInSms boolean true indien de pashouder sms wil ontvangen, anders false
optInPost boolean true indien de pashouder post wil ontvangen, anders false

Lees vorige:
Membership entiteit

 

Lees verder:
Passholder cardsystem link entiteit