Inhoud

TicketSale entiteit

Parameter Type Beschrijving
id Long identificatie van de ticketverkoop
creationDate W3C Date datum van creatie van de ticketverkoop
price double prijs betaald voor het ticket
cdbid String identificatie van het event waarvoor het ticket werd verkocht

Lees vorige:
Ticketsale coupon entiteit

 

Lees verder:
Ticketsale entiteit bij opzoeken van evenementen