Inhoud

TicketSaleCoupon entiteit

Parameter Type Beschrijving
id String ID van de ticketSaleCoupon
name String naam van de ticketSaleCoupon
description String omschrijving van de ticketSaleCoupon
exchangeConstraint PeriodConstraint Omruilvoorwaarden van de ticketsalecoupon
buyConstraint PeriodConstraint Koopbeperking op eventniveau
remainingTotal PeriodConstraint aantal beschikbare tickets in de gegeven periode
validFrom Date start geldigheidsperiode van de ticketsalecoupon
validTo Date einde geldigheidsperiode van de ticketsalecoupon
expired boolean true indien ticketsalecoupon vervallen is, false indien nog geldig
filterQuery String solr query voor evenementen waarvoor de ticketsalecoupon geldig is

Lees vorige:
Priceclass entiteit

 

Lees verder:
Ticketsale entiteit