Inhoud

Annulatie van verkoop van ticket adhv id

Method POST

URL {prefix}/uitpas/cultureevent/cancel/{ticketSaleId}

waarbij {ticketSaleId} de id van een ticket sale is.

Parameters:

Parameter Type Beschrijving  
balieConsumerKey String ConsumerKey van de balie waarvoor deze request wordt uitgevoerd. verplicht

Authenticatie User access token van de balie medewerker die de actie uitvoert.

Response

Bij succes HTTP 200 OK

Bij fouten HTTP 400 met een response body in XML formaat:

code ErrorCode van de fout:
UNKNOWN_TICKET_SALE
message Beschrijving van de fout
requiredPermission Indien code = ACCESS_DENIED, dan bevat dit veld de vereiste permissie.

Voorbeeld request

POST {prefix}/uitpas/cultureevent/cancel/17006

Voorbeeld response

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
    <code>ACTION_SUCCEEDED</code>
    <message>ticket [17006] canceled</message>
</response>

Lees vorige:
Verkoop van tickets doorzoeken

 

Lees verder:
Online annulatie van verkoop van een ticket adhv een id