Inhoud

Annulatie van verkoop van ticket

Method POST

URL {prefix}/uitpas/cultureevent/{eventCdbid}/cancel/{uitpasNumber}

waarbij {eventCdbid} de cdbid van een event is {uitpasNumber} de uitpas nummer van een pashouder of een groepspas.

Parameters:

Parameter Type Beschrijving
balieConsumerKey String ConsumerKey van de balie waarop deze request gebeurt. Deze parameter is niet verplicht. Standaard wordt de consumer key uit de oauth request gebruikt. Zie gebruik van andere balies door Service Consumer in punt 2.4

Authenticatie User access token van de balie medewerker die de actie uitvoert.

Response

Bij succes HTTP 200 OK

Bij fouten HTTP 400 met een response body in XML formaat:

code ErrorCode van de fout:
UNKNOWN_EVENT_CDBID
PARSE_INVALID_UITPASNUMBER
UNKNOWN_TICKET_SALE
UNKNOWN_UITPASNUMBER
message Beschrijving van de fout
requiredPermission Indien code = ACCESS_DENIED, dan bevat dit veld de vereiste permissie.

Voorbeeld request

POST {prefix}/uitpas/cultureevent/283e8449-4ce8-44f9-aa87-c7e9395be025/cancel/1234567890113

Voorbeeld response

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
    <code>ACTION_SUCCEEDED</code>
    <message>1 ticket canceled for 0930000150316 for event 0b5e01aa-3dd3-486f-a19a-faa73a6e8a19</message>
</response>

Lees vorige:
Registratie van verkoop van een tikcet

 

Lees verder:
Checkins doorzoeken