Inhoud

Registratie van verkoop van ticket

Method POST

URL {prefix}/uitpas/cultureevent/{eventCdbid}/buy/{uitpasNumber}

waarbij {eventCdbid} de cdbid van een event is {uitpasNumber} de uitpas nummer van een pashouder of een groepspas.

Parameters:

balieConsumerKey String ConsumerKey van de balie waarop deze request gebeurt. Deze parameter is niet verplicht. Standaard wordt de consumer key uit de oauth request gebruikt. Zie gebruik van andere balies door Service Consumer in punt 2.4
ticketSaleCouponId Long Ticket sale coupon Id die gebruikt moet worden bij de ticketsale
amountOfTickets Integer Aantal tickets. Deze parameter is verplicht voor een groepspas, maar mag niet gebruikt worden bij pashouders
priceClass String prijs klasse gebruikt bij de ticketsale

Authenticatie UserAccessToken van de balie medewerker die de actie uitvoert.

Response

Bij succes HTTP 200 OK met een response body in XML formaat

Bij fouten HTTP 400 met een response body in XML formaat:

code ErrorCode van de fout:
MISSING_REQUIRED_FIELDS
INVALID_PARAMETERS
UNKNOWN_EVENT_CDBID
PARSE_INVALID_UITPASNUMBER
PARSE_INVALID_LONG
ACTION_NOT_ALLOWED
MAXIMUM_REACHED
UNKNOWN_UITPASNUMBER
INVALID_CARD_STATUS
TICKETSALE_NOT_ALLOWED_FREE_EVENT
NO_VALID_DISTRIBUTION_KEY
UNKNOWN_PRICE_CLASS
message Beschrijving van de fout
requiredPermission Indien code = ACCESS_DENIED, dan bevat dit veld de vereiste permissie.

Voorbeeld request

POST {prefix}/uitpas/cultureevent/283e8449-4ce8-44f9-aa87-c7e9395be025/buy/1234567890113

Voorbeeld response

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ticketSale>
      <createdVia>Flagey</createdVia>
      <creationDate>2015-06-19T11:31:09+02:00</creationDate>
      <id>17005</id>
      <nodeId>283e8449-4ce8-44f9-aa87-c7e9395be025</nodeId>
      <nodeTitle>Animazaterdag: Minuscule, La vallée des fourmis perdues</nodeTitle>
      <price>5.0</price>
      <tariff>0.0</tariff>
      <firstName>test</firstName>
      <lastName>ellen</lastName>
      <dateOfBirth>1982-08-23T02:00:00+02:00</dateOfBirth>
      <status>ACTIVE</status>
      <location>Flagey</location>
      <userId>1b567cc7-26f8-44e9-ab5b-990e92e34bfa</userId>
      <organiser>Flagey</organiser>
      <userHomeCity>Brussel</userHomeCity>
      <ticketSaleCoupon>
        <buyConstraint>
          <periodType>ABSOLUTE</periodType>
          <periodVolume>1</periodVolume>
        </buyConstraint>
        <exchangeConstraint>
          <periodType>YEAR</periodType>
          <periodVolume>1</periodVolume>
        </exchangeConstraint>
        <id>27</id>
        <name>Cultuurbonnnnn</name>
      </ticketSaleCoupon>
      <groupPass>false</groupPass>
    </ticketSale>

Lees vorige:
Endpoints

 

Lees verder:
Annulatie van verkoop van een ticket