Inhoud

Uitpas aanbod doorzoeken

Method GET

URL {prefix}/uitpas/cultureevent/search

Parameters

Naam Type Omschrijving Verplicht
startDate W3CDate begin datum  
endDate W3CDate eind datum  
balieConsumerKey String Consumer Key van de balie waarvoor evenementen gezocht worden waarbij de balie inrichter of locatie is. kan herhaald worden.  
locatieId String zoek evenementen met de opgegeven locatieId  
inrichterId String zoek evenementen met de opgegeven inrichterId  
city String zoek evenementen voor de opgegeven gemeente  
cdbid String cdbid van het te zoeken evenement  
q String Een vrije zoekterm. (zie uitdatabank search api)  
fq List Filter voor zoekresultaten (zie uitdatabank search api)  
sort String Sorteer veld (zie UitDatabank Search API v2)  
start int start zoekresultaten  
max int aantal zoekresultaten  
uitpasNumber String toont het tarief voor de pashouder  
private String gebruik dit veld om events op te zoeken die private of public zijn:  
datetype String mogelijke waarden: today, tomorrow, thisweekend, nextweekend, next7days, next14days, next30days, next3months, next6months, next12months  

Authenticatie Consumer Request van de service consumer die het opvragen uitvoert

Required permission In geval van consumer request: PERMISSION_EVENT - ACTION_READ

Bij succes HTTP 200 OK met een response body van het entiteit CultureEvents in XML formaat.

Bij fouten HTTP 400 met een response body in XML formaat:

code ErrorCode van de fout:
PARSE_INVALID_UITPASNUMBER
UNKNOWN_UITPASNUMBER
INVALID_DATE_CONSTRAINTS
BALIE_NOT_ACTOR
message Beschrijving van de fout
requiredPermission Indien code = ACCESS_DENIED, dan bevat dit veld de vereiste permissie.

Voorbeeld request

GET {prefix}/uitpas/cultureevent/search?q=:&uitpasNumber=0930000000107&balieConsumerKey=31413BDF-DFC7-7A9F-10403618C2816E44&max=2

Voorbeeld response

<cultureEvents xmlns:ns2="http://www.cultuurdatabank.com/XMLSchema/CdbXSD/3.2/FINAL">
  <total>1398</total>
  <event>
    <title>Tristan</title>
    <cdbid>37f8d66d-6e75-4c98-a3bc-2c289d4b8037</cdbid>
    <locationId>daeaaf17-c648-4859-af54-e524c0bd64f4</locationId>
    <locationName>Grand cafe rue de la gare</locationName>
    <price>0.0</price>
    <tariff>0.0</tariff>
    <ticketSales>
      <ticketSale type="DEFAULT">
        <priceClasses>
          <priceClass>
            <name>Default prijsklasse</name>
            <price>0.0</price>
          </priceClass>
        </priceClasses>
      </ticketSale>
    </ticketSales>
    <checkinConstraint>
      <periodType>DAY</periodType>
      <periodVolume>1</periodVolume>
    </checkinConstraint>
    <checkinAllowed>false</checkinAllowed>
    <checkinConstraintReason>INVALID_DATE_TIME</checkinConstraintReason>
    <ns2:calendar>
      <ns2:timestamps>
        <ns2:timestamp/>
      </ns2:timestamps>
    </ns2:calendar>
    <calendarsummary>za 28/06/14 van 23:00 tot 02:00 </calendarsummary>
    <numberOfPoints>1</numberOfPoints>
    <organiserId>bb78ce15-1f84-498d-beff-5b6acf16a170</organiserId>
    <organiserName>Emmen</organiserName>
    <gracePeriodMonths>0</gracePeriodMonths>
  </event>
  <event>
    <title>Concert door Symfonische Kring "Door Eendracht Groot"</title>
    <cdbid>8fa5a1ff-4442-4153-a24f-f54dab494cda</cdbid>
    <locationId>FA39848A-B7D8-0867-424221F4EC4E44FE</locationId>
    <locationName>CC De Werf </locationName>
    <city>Aalst</city>
    <price>10.5</price>
    <tariff>10.5</tariff>
    <ticketSales>
      <ticketSale type="COUPON">
        <ticketSaleCoupon>
          <buyConstraint>
            <periodType>ABSOLUTE</periodType>
            <periodVolume>1</periodVolume>
          </buyConstraint>
          <exchangeConstraint>
            <periodType>ABSOLUTE</periodType>
            <periodVolume>1</periodVolume>
          </exchangeConstraint>
          <id>18</id>
          <name>TEST-UITPAS1579</name>
        </ticketSaleCoupon>
        <remainingForEvent>
          <periodType>ABSOLUTE</periodType>
          <periodVolume>1</periodVolume>
        </remainingForEvent>
        <remainingTotal>
          <periodType>ABSOLUTE</periodType>
          <periodVolume>1</periodVolume>
        </remainingTotal>
        <priceClasses>
          <priceClass>
            <name>Default prijsklasse</name>
            <price>10.5</price>
            <tariff>10.0</tariff>
          </priceClass>
        </priceClasses>
      </ticketSale>
      <ticketSale type="DEFAULT">
        <buyConstraintReason>MAXIMUM_REACHED</buyConstraintReason>
      </ticketSale>
    </ticketSales>
    <buyConstraintReason>MAXIMUM_REACHED</buyConstraintReason>
    <checkinConstraint>
      <periodType>DAY</periodType>
      <periodVolume>1</periodVolume>
    </checkinConstraint>
    <checkinAllowed>false</checkinAllowed>
    <checkinConstraintReason>INVALID_DATE_TIME</checkinConstraintReason>
    <ns2:calendar>
      <ns2:timestamps>
        <ns2:timestamp/>
      </ns2:timestamps>
    </ns2:calendar>
    <numberOfPoints>1</numberOfPoints>
    <organiserId>FA39848A-B7D8-0867-424221F4EC4E44FE</organiserId>
    <organiserName>Koninklijke Symfonische Kring - Door Eendracht Groot - Aalst</organiserName>
    <gracePeriodMonths>0</gracePeriodMonths>
  </event>
</cultureEvents>

Lees vorige:
Checkins doorzoeken

 

Lees verder:
Verkoop van tickets doorzoeken