Inhoud

Verkoop tickets doorzoeken

Method GET

URL {prefix}/uitpas/cultureevent/searchTicketsales

Parameters:

Naam Type Omschrijving Verplicht
uid String uid van de pashouder  
startDate W3CDate begin datum  
endDate W3CDate eind datum  
cdbid String cdbid van het evenement  
balieConsumerKey String ConsumerKey van de balie die de opzoeking uitvoert. Deze parameter is niet verplicht. Standaard wordt de consumer key uit de oauth request gebruikt. Zie gebruik van andere balies door Service Consumer in punt 2.4  
organiser String inrichter van het evenement  
city String gemeente van de pashouder  
start int start zoekresultaten  
max int aantal zoekresultaten. Default 20  

Authenticatie User access token van de balie medewerker die de actie uitvoert of van de pashouder zelf.

Opmerking Indien de opzoeking gebeurt door een balie medewerker worden enkel de ticket sales getoond die door de balie werden uitgevoerd, waarvan de balie organisator van het evenement is of waarvan de balie de locatie van het evenement is.

Required permission In geval van balie medewerker: geen extra permissie nodig In geval van pashouder: deze kan enkel zijn eigen aankopen zien. Service consumer heeft PERMISSION_PASSHOLDER - ACTION_READ nodig

Response

Bij succes HTTP 200 OK met een response body in XML formaat van alle gevonden ticketSales en ook het aantal gevonden ticketSales (total)

Bij fouten HTTP 400 met een response body in XML formaat:

code ErrorCode van de fout:
UNKNOWN_BALIE_CONSUMERKEY
PARSE_INVALID_DATE
ACTION_FAILED
message Beschrijving van de fout
requiredPermission Indien code = ACCESS_DENIED, dan bevat dit veld de vereiste permissie.

Voorbeeld request

GET {prefix}/uitpas/cultureevent/searchTicketsales?uid=17aeba35-d926-4d60-8cf6-532353dc8ff3

Voorbeeld response

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
  <ticketSales>
    <ticketSale>
      <createdVia>Flagey</createdVia>
      <creationDate>2015-06-19T11:31:09+02:00</creationDate>
      <id>17005</id>
      <nodeId>2364619f-6984-4f0d-a28d-5b0edd6de121</nodeId>
      <nodeTitle>Animazaterdag: Minuscule, La vallée des fourmis perdues</nodeTitle>
      <price>5.0</price>
      <tariff>0.0</tariff>
      <firstName>test</firstName>
      <lastName>ellen</lastName>
      <dateOfBirth>1982-08-23T02:00:00+02:00</dateOfBirth>
      <status>ACTIVE</status>
      <location>Flagey</location>
      <userId>1b567cc7-26f8-44e9-ab5b-990e92e34bfa</userId>
      <organiser>Flagey</organiser>
      <userHomeCity>Brussel</userHomeCity>
      <ticketSaleCoupon>
        <buyConstraint>
          <periodType>ABSOLUTE</periodType>
          <periodVolume>1</periodVolume>
        </buyConstraint>
        <exchangeConstraint>
          <periodType>YEAR</periodType>
          <periodVolume>1</periodVolume>
        </exchangeConstraint>
        <id>27</id>
        <name>Cultuurbonnnnn</name>
      </ticketSaleCoupon>
      <groupPass>false</groupPass>
    </ticketSale>
    <ticketSale>
      <createdVia>Flagey</createdVia>
      <creationDate>2015-06-26T11:42:01+02:00</creationDate>
      <id>17006</id>
      <nodeId>2364619f-6984-4f0d-a28d-5b0edd6de121</nodeId>
      <nodeTitle>Animazaterdag: Minuscule, La vallée des fourmis perdues</nodeTitle>
      <price>5.0</price>
      <tariff>2.0</tariff>
      <firstName>Abdoulaye</firstName>
      <lastName>(Decl.:)Balima</lastName>
      <dateOfBirth>1978-11-12T01:00:00+01:00</dateOfBirth>
      <status>ACTIVE</status>
      <location>Flagey</location>
      <userId>afa289c2-dea9-4ba9-992f-83efed11b0e3</userId>
      <organiser>Flagey</organiser>
      <userHomeCity>Schaarbeek (Brussel)</userHomeCity>
      <ticketSaleCoupon>
        <buyConstraint>
          <periodType>ABSOLUTE</periodType>
          <periodVolume>1</periodVolume>
        </buyConstraint>
        <exchangeConstraint>
          <periodType>ABSOLUTE</periodType>
          <periodVolume>1</periodVolume>
        </exchangeConstraint>
        <id>32</id>
        <name>Condities coupon</name>
      </ticketSaleCoupon>
      <groupPass>false</groupPass>
    </ticketSale>
  </ticketSales>
  <total>2</total>
</response>

Lees vorige:
UiTPAS aanbod doorzoeken

 

Lees verder:
Annulatie van verkoop van een ticket adhv een id