Inhoud

Activatie e-mail opnieuw versturen

Method POST

URL {prefix}/uitpas/passholder/{uitpasNumber}/resend_activation_mail

Parameters:

Naam Type Omschrijving Verplicht
balieConsumerKey String ConsumerKey van de balie waarop deze request gebeurt. Deze parameter is niet verplicht. Standaard wordt de consumer key uit de oauth request gebruikt. Zie gebruik van andere balies door Service Consumer in punt 2.4  

Authenticatie User access token van de Balie medewerker die de actie uitvoert of van de uitpas eigenaar zelf.

Response

Bij succes HTTP 200 OK

code ACTION_SUCCEEDED
message Informatie over deze actie
requiredPermission Indien code = ACCESS_DENIED, dan bevat dit veld de vereiste permissie.

Bij fouten

HTTP 400 Bad Request status code, aangevuld met een XML body met extra informatie.

code ErrorCode van de fout:
UNKNOWN_UITPASNUMBER
PARSE_INVALID_UITPASNUMBER
message Beschrijving van de fout

Voorbeeld request POST {prefix}/uitid/rest/uitpas/passholder/0930012345607/resend_activation_mail

Voorbeeld response

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
    <code>ACTION_SUCCEEDED</code>
    <message>mail resent to an.wouters@mailinator.com</message>
</response>

Lees vorige:
Verwijderen van een lidmaatschap

 

Lees verder:
Ophalen van pashouder