Inhoud

Activatie link opvragen op basis van geboortedatum

Method GET

URL {prefix}/uitpas/passholder/{uitpasNumber}/activation

Parameters:

Naam Type Omschrijving Verplicht
dob W3CDate geboortedatum van de pashouder x

Authenticatie Consumer Request van de service consumer die deze request uitvoert

Required permission PERMISSION_PASSHOLDER - ACTION_ACTIVATE

Response

Bij succes HTTP 200 OK met een response body in XML formaat

code ACTION_SUCCEEDED
activationLink link waarmee de gebruiker zijn uitpas kan activeren

Bij fouten HTTP 400 met een response body in XML formaat:

code ErrorCode van de fout:
MISSING_REQUIRED_FIELDS
PARSE_INVALID_UITPASNUMBER
PARSE_INVALID_DATE
UNKNOWN_UITPASNUMBER
ACTION_FAILED
USER_ALREADY_ACTIVATED
INVALID_DOB
message Beschrijving van de fout
requiredPermission Indien code = ACCESS_DENIED, dan bevat dit veld de vereiste permissie.

Voorbeeld request

GET {prefix}/uitpas/passholder/0930000000107/activation?dob=1979-07-15

Voorbeeld response

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
    <code>ACTION_SUCCEEDED</code>
    <message>activation link generated</message>
    <activationLink>http://uitpas-acc.lodgon.com:8080/uitid/rest/uitpas/activate/0930000000107/98bdd8b3f4e48d4c</activationLink>
</response>

Lees vorige:
Nieuwe kaart registreren

 

Lees verder:
Acties voor een pashouder aan een balie ophalen