Inhoud

Bestaande pashouder registreren bij een nieuw kaartsysteem

Method POST

URL {prefix} /uitpas/passholder/{uid}/register

Parameters:

Naam Type Omschrijving Verplicht
cardSystemId Long Id van het nieuwe kaartsysteem, waarvan de pashouder lid van wilt worden (er moet OFWEL een chipnummer OFWEL een cardSystemId meegegeven worden, niet allebei, en ook geen van beide) x
uitpasNumber String uitpasNumber van de nieuwe kaart van het nieuwe kaartsysteem waarvan de pashouder lid van wilt worden (er moet OFWEL een uitpasNumber OFWEL een cardSystemId meegegeven worden, niet allebei, en ook geen van beide)  

Opgelet: uitpasNumber is eveneens verplicht indien de bestaande pashouder nog geen kaart heeft zonder kansenstatuut. Foutcode MISSING_REQUIRED_FIELDS indien dit toch geprobeerd wordt. | x | | kansenStatuutEndDate | W3C Date | einddatum van het kansenstatuut indien het een pashouder met kansenstatuut betreft. Mag niet na het einde (31/12) van het volgende jaar. | Verplicht indien kansenStatuut=true | | voucherNumber | String | Eventuele voucher number die korting geeft. | | | balieConsumerKey | String | ConsumerKey van de balie waarop deze request gebeurt. Deze parameter is niet verplicht. Standaard wordt de consumer key uit de oauth request gebruikt. Zie gebruik van andere balies door Service Consumer in punt 2.4 | | | legalTermsPaper | boolean | true indien de pashouder de gebruikersvoorwaarden op papier heeft ontvangen | | | legalTermsDigital | boolean | true indien de pashouder de gebruikersvoorwaarden via e-mail heeft ontvangen | | | parentalConsent | boolean | true indien de er toestemming is van een ouder of voogd bij registratie van een minderjarige pashouder | | | emailPreference (Removed) | String | Opgelet: Deze parameter mag niet meer gebruikt worden. Zie Opt-In voorkeuren aanpassen | | | smsPreference (Removed) | String | Opgelet: Deze parameter mag niet meer gebruikt worden. Zie Opt-In voorkeuren aanpassen | |

Authenticatie

UserAccessToken van een balie medewerker

Response

Bij succes HTTP 200 OK met een response body in XML formaat

Bij fouten HTTP 400 met een response body in XML formaat:

| Code | Omschrijving | | — | — | | code | ErrorCode van de fout: MISSING_REQUIRED_FIELDS INVALID_PARAMETERS UNKNOWN_PASSHOLDER_ID UNKNOWN_VOUCHER UNKNOWN_CARD INVALID_DATE_CONSTRAINTS (bijv. indien ongeldige kansenStatuutEndDate) UNKNOWN_CARD_SYSTEM | | message | Beschrijving van de fout | | requiredPermission | Indien code = ACCESS_DENIED, dan bevat dit veld de vereiste permissie. |

Voorbeeld request

POST /uitpas/passholder/f3334dc6-bfba-4409-b04c-2b1763cdeba8/register

cardSystemId=4 balieConsumerKey=31413BDF-DFC7-7A9F-10403618C2816E44

Voorbeeld response

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<passHolder xmlns:ns2="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns" xmlns:ns3="http://xmlns.com/foaf/0.1/">
  <cardSystemSpecific>
    <cardSystem>
      <id>1</id>
      <name>HELA</name>
    </cardSystem>
    <currentCard>
      <kansenpas>true</kansenpas>
      <status>ACTIVE</status>
      <uitpasNumber>
        <uitpasNumber>0930061965313</uitpasNumber>
      </uitpasNumber>
    </currentCard>
    <emailPreference>ALL_MAILS</emailPreference> <!-- DEPRECATED FIELD: Zie Opt-In voorkeuren aanpassen -->
	 <kansenStatuut>true</kansenStatuut>
    <kansenStatuutEndDate>2013-12-31T23:59:59+01:00</kansenStatuutEndDate>
    <kansenStatuutExpired>false</kansenStatuutExpired>
    <kansenStatuutInGracePeriod>false</kansenStatuutInGracePeriod>
    <smsPreference>NO_SMS</smsPreference> <!-- DEPRECATED FIELD: Zie Opt-In voorkeuren aanpassen -->
  </cardSystemSpecific>
  <city>AALST</city>
  <dateOfBirth>1980-04-15T00:00:00+02:00</dateOfBirth>
  <email>dev3@lodgon.com</email>
  <firstName>Nele</firstName>
  <secondName>Middle name</secondName>
  <gender>FEMALE</gender>
  <gsm>gsm-nr</gsm>
  <inszNumber>78021542697</inszNumber>
  <lastActivationMailNumber>0</lastActivationMailNumber>
  <memberships/>
  <name>Custers</name>
  <nationality>Belg</nationality>
  <number>1</number>
  <numberOfCheckins>0</numberOfCheckins>
  <placeOfBirth>Aalst</placeOfBirth>
  <points>10.000</points>
  <postalCode>9300</postalCode>
  <registrationBalieConsumerKey>31413BDF-DFC7-7A9F-10403618C2816E44</registrationBalieConsumerKey>
  <street>Kalfstraat</street>
  <telephone>0444/44.44.44</telephone>
  <uitIdUser>
    <ns2:id>bd056f6f-7ff6-4781-baeb-a0ff77626e03</ns2:id>
    <ns3:nick>nele</ns3:nick>
	<optInPreferences>
      <optInServiceMails>false</optInServiceMails>
      <optInMilestoneMails>true</optInMilestoneMails>
      <optInInfoMails>false</optInInfoMails>
      <optInSms>false</optInSms>
      <optInPost>true</optInPost>
    </optInPreferences>
  </uitIdUser>
  <verified>false</verified>
</passHolder>

Lees vorige:
Acties voor een pashouder aan een balie uitvoeren

 

Lees verder:
Kaartsysteemspecifieke pashoudergegevens aanpassen