Inhoud

Bestaande pashouder registreren bij een nieuw kaartsysteem

Method POST

URL {prefix} /uitpas/passholder/{uid}/register

Parameters:

Naam Type Omschrijving Verplicht
cardSystemId Long Id van het nieuwe kaartsysteem, waarvan de pashouder lid van wilt worden (er moet OFWEL een chipnummer OFWEL een cardSystemId meegegeven worden, niet allebei, en ook geen van beide) x
uitpasNumber String uitpasNumber van de nieuwe kaart van het nieuwe kaartsysteem waarvan de pashouder lid van wilt worden (er moet OFWEL een uitpasNumber OFWEL een cardSystemId meegegeven worden, niet allebei, en ook geen van beide)
Opgelet: uitpasNumber is eveneens verplicht indien de bestaande pashouder nog geen kaart heeft zonder kansenstatuut. Foutcode MISSING_REQUIRED_FIELDS indien dit toch geprobeerd wordt.
x
kansenStatuutEndDate W3C Date einddatum van het kansenstatuut indien het een pashouder met kansenstatuut betreft. Mag niet na het einde (31/12) van het volgende jaar. Verplicht indien kansenStatuut=true
voucherNumber String Eventuele voucher number die korting geeft  
balieConsumerKey String ConsumerKey van de balie waarvoor deze request wordt uitgevoerd. verplicht
legalTermsPaper boolean true indien de pashouder de gebruikersvoorwaarden op papier heeft ontvangen  
legalTermsDigital boolean true indien de pashouder de gebruikersvoorwaarden via e-mail heeft ontvangen  
parentalConsent boolean true indien de er toestemming is van een ouder of voogd bij registratie van een minderjarige pashouder  
emailPreference (Removed) String Opgelet: Deze parameter mag niet meer gebruikt worden. Zie Opt-In voorkeuren aanpassen  
smsPreference (Removed) String Opgelet: Deze parameter mag niet meer gebruikt worden. Zie Opt-In voorkeuren aanpassen  

Authenticatie

User access token van een balie medewerker

Response

Bij succes HTTP 200 OK met een response body in XML formaat

Bij fouten HTTP 400 met een response body in XML formaat:

| Code | Omschrijving | | — | — | | code | ErrorCode van de fout: MISSING_REQUIRED_FIELDS INVALID_PARAMETERS UNKNOWN_PASSHOLDER_ID UNKNOWN_VOUCHER UNKNOWN_CARD INVALID_DATE_CONSTRAINTS (bijv. indien ongeldige kansenStatuutEndDate) UNKNOWN_CARD_SYSTEM | | message | Beschrijving van de fout | | requiredPermission | Indien code = ACCESS_DENIED, dan bevat dit veld de vereiste permissie. |

Voorbeeld request

POST /uitpas/passholder/f3334dc6-bfba-4409-b04c-2b1763cdeba8/register

cardSystemId=4 balieConsumerKey=31413BDF-DFC7-7A9F-10403618C2816E44

Voorbeeld response

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<passHolder xmlns:ns2="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns" xmlns:ns3="http://xmlns.com/foaf/0.1/">
  <cardSystemSpecific>
    <cardSystem>
      <id>1</id>
      <name>HELA</name>
    </cardSystem>
    <currentCard>
      <kansenpas>true</kansenpas>
      <status>ACTIVE</status>
      <uitpasNumber>
        <uitpasNumber>0930061965313</uitpasNumber>
      </uitpasNumber>
    </currentCard>
    <emailPreference>ALL_MAILS</emailPreference> <!-- DEPRECATED FIELD: Zie Opt-In voorkeuren aanpassen -->
	 <kansenStatuut>true</kansenStatuut>
    <kansenStatuutEndDate>2013-12-31T23:59:59+01:00</kansenStatuutEndDate>
    <kansenStatuutExpired>false</kansenStatuutExpired>
    <kansenStatuutInGracePeriod>false</kansenStatuutInGracePeriod>
    <smsPreference>NO_SMS</smsPreference> <!-- DEPRECATED FIELD: Zie Opt-In voorkeuren aanpassen -->
  </cardSystemSpecific>
  <city>AALST</city>
  <dateOfBirth>1980-04-15T00:00:00+02:00</dateOfBirth>
  <email>dev3@lodgon.com</email>
  <firstName>Nele</firstName>
  <secondName>Middle name</secondName>
  <gender>FEMALE</gender>
  <gsm>gsm-nr</gsm>
  <inszNumber>78021542697</inszNumber>
  <lastActivationMailNumber>0</lastActivationMailNumber>
  <memberships/>
  <name>Custers</name>
  <nationality>Belg</nationality>
  <number>1</number>
  <numberOfCheckins>0</numberOfCheckins>
  <placeOfBirth>Aalst</placeOfBirth>
  <points>10.000</points>
  <postalCode>9300</postalCode>
  <registrationBalieConsumerKey>31413BDF-DFC7-7A9F-10403618C2816E44</registrationBalieConsumerKey>
  <street>Kalfstraat</street>
  <telephone>0444/44.44.44</telephone>
  <uitIdUser>
    <ns2:id>bd056f6f-7ff6-4781-baeb-a0ff77626e03</ns2:id>
    <ns3:nick>nele</ns3:nick>
	<optInPreferences>
      <optInServiceMails>false</optInServiceMails>
      <optInMilestoneMails>true</optInMilestoneMails>
      <optInInfoMails>false</optInInfoMails>
      <optInSms>false</optInSms>
      <optInPost>true</optInPost>
    </optInPreferences>
  </uitIdUser>
  <verified>false</verified>
</passHolder>

Lees vorige:
Acties voor een pashouder aan een balie uitvoeren

 

Lees verder:
Kaartsysteemspecifieke pashoudergegevens aanpassen