Inhoud

Inchecken pashouder

Method POST

URL {prefix}/uitpas/passholder/checkin

Parameters:

Naam Type Omschrijving Verplicht
cdbid String cdbid van event x
uitpasNumber String uitpas nummer 13 cijfers (i.e. zonder ISO-code) x (zie opmerking)
chipNumber String NFC card chip number x (zie opmerking)
balieConsumerKey String ConsumerKey van de balie waarop deze request gebeurt. Deze parameter is niet verplicht. Standaard wordt de consumer key uit de oauth request gebruikt. Zie gebruik van andere balies door Service Consumer in punt 2.4  

Opmerking Het is verplicht om ofwel uitpasNumber of chipNumber mee te geven. Het is niet toegelaten beide mee te geven.

Er kan gezocht worden op checkins via /uitpas/cultureevent/searchCheckins

Authenticatie User access token van de Balie medewerker die de actie uitvoert

Response

Voorbeeld request

POST {prefix}/uitpas/passholder/checkin cdbid=a89a2707-a35e-48da-aeda-307f857b93c0 uitpasNumber=0987654321113

Bij succes

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
    <points>2</points>
</response>
points Integer Totaal aantal punten van de gebruiker.

HTTP 200 OK

Bij fouten HTTP 400 met een response body in XML formaat.

HTTP Status 400
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
    <code>MAXIMUM_REACHED</code>
    <message>Punt al gespaard (max. 1 / Week)</message>
    <points>12</points>
</response>
code ErrorCode van de fout:
PASSHOLDER_NO_ACTIVE_CARDSYSTEMS
UNKNOWN_EVENT_CDBID
UNKOWN_UITPASNUMBER
UNKOWN_CHIPNUMBER
MISSING_REQUIRED_FIELDS
INVALID_CARD_STATUS
ACTION_NOT_ALLOWED
ACTION_FAILED
MAXIMUM_REACHED
PARSE_INVALID_UITPASNUMBER
CHECKIN_CURRENTLY_NOT_ALLOWED
message Beschrijving van de fout
points Totaal aantal punten van de gebruiker.
requiredPermission Indien code = ACCESS_DENIED, dan bevat dit veld de vereiste permissie.

Lees vorige:
Ophalen welkomstvoordelen voor een pashouder

 

Lees verder:
Verzilveren van een welkomstvoordeel