Inhoud

Kaartsysteem specifieke pashouder gegevens aanpassen

Method POST

URL {prefix}/uitpas/passholder/{uid}/{cardSystemId}

Parameters:

Naam Type Omschrijving Verplicht
emailPreference (Removed) String Deze parameter mag niet meer gebruikt worden. Zie Opt-In voorkeuren aanpassen.  
smsPreference (Removed) String Deze parameter mag niet meer gebruikt worden. Zie Opt-In voorkeuren aanpassen.  
kansenStatuutEndDate String Datum in W3C formaat, mag enkel meegegeven worden in de context van een baliemedewerker. Mag niet na het einde (31/12) van het volgende jaar.  
balieConsumerKey String ConsumerKey van de balie waarop deze request gebeurt. Deze parameter is niet verplicht. Standaard wordt de consumer key uit de oauth request gebruikt. Zie gebruik van andere balies door Service Consumer in punt 2.4  

Authenticatie User access token van een balie medewerker

Response

Bij succes HTTP 200 OK met een response body in XML formaat

Bij fouten HTTP 400 met een response body in XML formaat:

code ErrorCode van de fout:
UNKNOWN_PASSHOLDER_UID
UNKNOWN_CARD_SYSTEM
INVALID_DATE_CONSTRAINTS (bijv. indien de einddatum van het kansenstatuut na het einde van het volgende jaar)
ACTION_NOT_ALLOWED
message Beschrijving van de fout
requiredPermission Indien code = ACCESS_DENIED, dan bevat dit veld de vereiste permissie.

Voorbeeld request

POST /uitpas/passholder/0b58caf7-5663-4058-99b3-d1a982d260c9/3

balieConsumerKey=5c9c73d3-e82f-e7b3-44161e6e3802e64f

Voorbeeld response

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
    <code>ACTION_SUCCEEDED</code>
    <message>De pashouder gegevens werden aangepast.</message>
</response>

Lees vorige:
Bestaande pashouder registreren bij een nieuw kaartsysteem

 

Lees verder:
Opzoeken van coupons van een pashouder