Inhoud

Nieuwe kaart registreren

Method POST

URL {prefix}/uitpas/passholder/newCard

Parameters:

Naam Type Omschrijving Verplicht
uid String identificatie van de pashouder x
reason ‘LOSS_THEFT’, ‘DEFECT’, ‘LOSS_KANSENSTATUUT’, ‘OBTAIN_KANSENSTATUUT’, ‘CARD_UPGRADE’ or ‘EXTRA_CARD’ reden voor registratie van een nieuwe kaart. x
uitpasNumber String uitpasnummer van nieuwe kaart x
voucherNumber String vouchernummer voor registratie van nieuwe kaart  
balieConsumerKey String ConsumerKey van de balie die de nieuwe kaart registreert  
kansenStatuutEndDate W3CDate einddatum kansenstatuut, verplicht indien reason ‘OBTAIN_KANSENSTATUUT’. Mag niet na het einde (31/12) van het volgende jaar.  

Authenticatie User access token van de Balie medewerker die de actie uitvoert

Required permission In geval van balie medewerker: PERMISSION_PASSHOLDER - ACTION_CREATE in het kaartsysteem van de meegegeven uitpasnummer.

Response

Bij succes HTTP 200 OK met een response body in XML formaat

Bij fouten HTTP 400 met een response body in XML formaat:

code ErrorCode van de fout:
MISSING_REQUIRED_FIELDS
PARSE_INVALID_UITPASNUMBER
PARSE_INVALID_VOUCHERNUMBER
PARSE_INVALID_DATE
INVALID_DATE_CONSTRAINTS (ongeldige kansenStatuutEndDate)
UNKNOWN_VOUCHER (geen voucher gevonden met opgegeven nummer)
UNKNOWN_PASSHOLDER_UID
UNKNOWN_CARD (geen kaart gevonden met opgegeven nummer)
INVALID_CARD (Uitpas is niet verdeeld aan balie of Uitpasnummer van een kansenpas verplicht indien pashouder met kansenstatuut of Pashouder met kansenstatuut verplicht indien uitpasnummer van kansenpas)
INVALID_CARD_STATUS (kaart was niet in LOCAL_STOCK)
INVALID_VOUCHER_STATUS (voucher is reeds verzilverd)
message Beschrijving van de fout
requiredPermission Indien code = ACCESS_DENIED, dan bevat dit veld de vereiste permissie.

Voorbeeld request

POST {prefix}/uitpas/passholder/newCard uitpasNumber=0930000000107 uid=8d80e3b6-80a2-4e2f-8bbb-cd2a72809d77 reason=LOSS_KANSENSTATUUT balieConsumerKey=28808C2F-0DB2-D2CF-F508ECB994D2505F

Voorbeeld response

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
	<message>8d80e3b6-80a2-4e2f-8bbb-cd2a72809d77</message>
	<resource>/uitpas/passholder/0930000000107</resource>
</response>

Lees vorige:
Opzoeken van een uitpasnummer

 

Lees verder:
Activatie-link opvragen op basis van geboortedatum