Inhoud

Ophalen omruilvoordelen

Method GET

URL {prefix}/uitpas/passholder/pointsPromotions

Parameters:

Naam Type Omschrijving Verplicht
city String List is cities where the pointspromotions must be valid.  
minPoints Integer Minimum number of points needed for the pointspromotion  
maxPoints Integer Maximum number of points needed for the pointspromotion  
balieConsumerKey String ConsumerKey van de balie waar de verzilveropties kan verzilverd worden. Kan herhaald worden.  
cashingPeriodBegin W3CDate Verzilverperiode vanaf  
cashingPeriodEnd W3CDate Verzilverperiode tot  
sort String Sort field. Possible values: CREATION_DATE, TITLE, CASHING_PERIOD_END, POINTS. Default value: CREATION_DATE  
order String Sort direction. Possible values: ASC, DESC. Default value: DESC  
max Integer Maximum number of results. Default: 20  
start Integer Results offset. Default: 0  
uid String UID van de pashouder waarvoor verzilveropties gezocht worden. (mag niet gebruikt worden in combinatie met uitpasNumber)  
uitpasNumber String uitpasnummer van de pashouder waarvoor verzilveropties gezocht worden. (mag niet gebruikt worden in combinatie met uid)  
filterOnUserPoints Boolean Default: false. Indicates if the system must only show the pointspromotions for which the user has sufficient points  
simulatedExtraPoints Integer Can be used to see which pointspromotions are possible if the user had e.g. 5 extra points.  
unexpired Boolean Default: false. Indicates that only unexpired points promotions are returned.  
published Boolean Default: false. Indien true, dan worden enkel pointspromotions gevonden waarvoor de huidige datum ligt binnen de publicationPeriod  
owningCardSystemId List id of a CardSystem, will be used to filter only points promotions that are owned by this cardsystem  
orderByOwningCardSystemId Long voordelen waarvan het opgegeven kaartsysteem eigenaar is worden bovenaan in de zoekresultaten geplaatst  
applicableCardSystemId List id of a CardSystem, will be used to filter only points promotions that are applicable to this cardsystem  
inSpotlight boolean Filter op In de kijker voordelen  

Authenticatie User access token van een Service Consumer met de vereiste rechten.

Required permission In geval van balie medewerker: PERMISSION_POINTSPROMOTION - ACTION_READ

Response

Bij succes HTTP 200 OK met response body in xml formaat

Bij fouten HTTP 400 met een response body in XML formaat:

code ErrorCode van de fout:
INVALID_CARD (indien de pashouder verwijderd werd)
INVALID_INTERVAL_MIN_HIGHER_THAN_MAX
INVALID_INTERVAL_BEGIN_DATE_AFTER_END_DATE
INVALID_PARAMETERS
PARSE_INVALID_CITY_NAME
PARSE_INVALID_DATE
UNKNOWN_BALIE_CONSUMERKEY
UNKNOWN_PASSHOLDER_UID
UNKNOWN_CARD_SYSTEM
message Beschrijving van de fout
requiredPermission Indien code = ACCESS_DENIED, dan bevat dit veld de vereiste permissie.

Nota: de PointPromotion entiteit bevat codes zoals “NOT_POSSIBLE_DATE_CONSTRAINT” in het veld cashInState per gevonden PointsPromotion. Dat zijn echter geen algemene error codes.

Voorbeeld request

GET {prefix}/uitpas/passholder/pointsPromotions?max=20&start=1&city=Aalst&minPoints=1&maxPoints=10&balieConsumerKey=testkey31413BDF-DFC7-7A9F-10403618C2816E44&cashingPeriodBegin=31/12/2009&cashingPeriodEnd=31/12/2011&sort=TITLE&order=ASC&uid=8778353d-eac2-4afe-9ac2-59a26d62e2ed&filterOnUserPoints=true&simulatedExtraPoints=20

Voorbeeld response

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
  <promotions>
    <promotion>
			<applicableCardSystems>
        <cardsystem>
          <id>1</id>
          <name>HELA</name>
        </cardsystem>
      </applicableCardSystems>
      <balies>
        <balie>
          <name>'t Gasthuys - Stedelijk Museum Aalst</name>
          <id>5</id>
        </balie>
        <balie>
          <name>CC De Werf</name>
          <id>7</id>
        </balie>
      </balies>
      <cashedIn>false</cashedIn>
      <id>7</id>
			<owningCardSystem>
        <id>1</id>
        <name>HELA</name>
      </owningCardSystem>
      <pictures>
        <picture>http://picture_url/3720198_300.jpg</picture>
      </pictures>
      <points>5</points>
      <title>Gratis stickers</title>
      <creationDate>2012-02-23T16:25:57+01:00</creationDate>
      <cashingPeriodBegin>2010-01-01T00:00:00+01:00</cashingPeriodBegin>
      <cashingPeriodEnd>2015-12-31T00:00:00+01:00</cashingPeriodEnd>
      <validForCities>
        <city>Aalst</city>
        <city>Erpe-Mere</city>
        <city>Haaltert</city>
      </validForCities>
      <maxAvailableUnits>2</maxAvailableUnits>
      <unitsTaken>2</unitsTaken>
    </promotion>
    <promotion>
      <balies>
        <balie>
          <name>CC De Werf</name>
          <id>7</id>
        </balie>
      </balies>
      <cashedIn>false</cashedIn>
      <id>6</id>
      <points>5</points>
      <title>Gratis drankje</title>
      <creationDate>2012-02-23T16:25:57+01:00</creationDate>
      <cashingPeriodBegin>2010-01-01T00:00:00+01:00</cashingPeriodBegin>
      <cashingPeriodEnd>2015-12-31T00:00:00+01:00</cashingPeriodEnd>
      <validForCities>
        <city>Aalst</city>
        <city>Erpe-Mere</city>
        <city>Haaltert</city>
      </validForCities>
      <maxAvailableUnits>2</maxAvailableUnits>
      <unitsTaken>1</unitsTaken>
    </promotion>
  </promotions>
  <total>2</total>
</response>

Lees vorige:
Verzilveren van een welkomstvoordeel

 

Lees verder:
Punten verzilveren