Inhoud

Ophalen prijzen uitpas

Geeft uitpasprijzen terug voor de kaartsystemen waar de balie registratierechten heeft.

Method GET

URL {prefix}/uitpas/passholder/uitpasPrice

Parameters:

Naam Type Omschrijving Verplicht
balieConsumerKey String ConsumerKey van de balie waarop deze request gebeurt. Deze parameter is niet verplicht. Standaard wordt de consumer key uit de oauth request gebruikt. Zie gebruik van andere balies door Service Consumer in punt 2.4  

Authenticatie User access token van de Balie medewerker die de actie uitvoert

Response

Bij succes HTTP 200 OK met de prijs in response body

Voorbeeld request

GET {prefix}/uitpas/passholder/uitpasPrice

Voorbeeld response

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
 <uitpasPrices>
  <uitpasPrice>
      <id>1</id>
      <reason>FIRST_CARD</reason>
      <cardType>CARD</cardType>
      <ageRange>
        <ageTo>17</ageTo>
      </ageRange>
      <kansenstatuut>false</kansenstatuut>
      <price>2.00</price>
      <cardSystem>
        <id>1</id>
        <name>UiTPAS Regio Aalst</name>
      </cardSystem>
    </uitpasPrice>
    <uitpasPrice>
      <id>1</id>
      <reason>FIRST_CARD</reason>
      <cardType>CARD</cardType>
      <ageRange>
        <ageTo>17</ageTo>
      </ageRange>
      <kansenstatuut>true</kansenstatuut>
      <price>0.00</price>
      <cardSystem>
        <id>1</id>
        <name>UiTPAS Regio Aalst</name>
      </cardSystem>
    </uitpasPrice>
    <uitpasPrice>
      <id>10</id>
      <reason>FIRST_CARD</reason>
      <cardType>CARD</cardType>
      <voucherType>
        <name>uitgegeven door CultuurNet Vlaanderen</name>
        <prefix>100</prefix>
      </voucherType>
      <ageRange>
        <ageTo>17</ageTo>
      </ageRange>
      <kansenstatuut>false</kansenstatuut>
      <price>0.00</price>
      <cardSystem>
        <id>1</id>
        <name>UiTPAS Regio Aalst</name>
      </cardSystem>
    </uitpasPrice>
    <uitpasPrice>
      <id>10</id>
      <reason>FIRST_CARD</reason>
      <cardType>CARD</cardType>
      <voucherType>
        <name>uitgegeven door CultuurNet Vlaanderen</name>
        <prefix>100</prefix>
      </voucherType>
      <ageRange>
        <ageTo>17</ageTo>
      </ageRange>
      <kansenstatuut>true</kansenstatuut>
      <price>0.00</price>
      <cardSystem>
        <id>1</id>
        <name>UiTPAS Regio Aalst</name>
      </cardSystem>
    </uitpasPrice>
    ...
  </uitpasPrices>
</response>

Lees vorige:
Endpoints

 

Lees verder:
Registreren van een pashouder